POUŽÍT:
Stavový řádek
Navigační prvky
Přehlednou mapu
Měřítko
Navigaci myší
ZOBRAZIT:
Atmosféru
Souřadný systém
Územní identifikaci
Komunikace
3D objekty
ZAVEĎ:
5. cenovou mapu Mostu
 
Katastrální území Mostu