Příloha č. 15 k vyhlášce MF č. 640/2004 Sb.

Míry kapitalizace pro oceňování staveb a majetkových práv výnosovým způsobem

Číslo položky

Název položky

Míra kapitalizace %

1

Nemovitosti pro výrobu, skladování a garážování

10

2

Nemovitosti pro obchod a administrativu

7

3

Nemovitosti pro hromadné ubytování a stravování

8

4

Nemovitosti pro dopravu, spoje a školství

9

5

Nemovitosti pro kulturu

8

6

Nemovitosti pro zdravotnictví

8

7

Nemovitosti pro zemědělství

7

8

Nemovitosti pro skladování

6

9

Bytové domy

4

10

Ostatní nemovitosti

8

11

Majetková práva

12