Příloha č. 17a k vyhlášce MF č. 640/2004 Sb.

Tabulka č. 1a

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

chaty odpovídající zpravidla typu I, II C, D, I z přílohy č. 7

Kraj / Obec
počet obyvatel

Technické a morální opotřebení

snižující cenu

částečně

středně

výrazně

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Hlavní město Praha

Praha 1

           

Praha 2

           

Praha 3

           

Praha 4

4410

0,32

3087

0,36

1554

0,31

Praha 5

2602

0,28

1821

0,39

852

0,36

Praha 6

3245

0,26

2271

0,29

1050

0,28

Praha 7

4052

0,43

2836

0,41

1420

0,39

Praha 8

3440

0,40

2408

0,42

993

0,44

Praha 9

3685

0,39

2579

0,39

1071

0,40

Praha 10

2907

0,38

2035

0,39

972

0,38

Praha 11

3947

0,32

2763

0,36

1120

0,40

Praha 12

6360

0,35

4452

0,34

1908

0,38

Praha 13

3207

0,31

2245

0,33

1066

0,36

Praha 14

4982

0,32

3487

0,33

1542

0,38

Praha 15

3927

0,24

2748

0,28

1175

0,28

Praha 16

5450

0,43

3815

0,45

1576

0,42

Praha 17

2752

0,43

1926

0,38

959

0,37

Praha 18

4612

0,40

3228

0,37

1288

0,36

Praha 19

4767

0,38

3337

0,39

1391

0,40

Praha 20

5435

0,40

3804

0,41

1547

0,39

Praha 21

4130

0,28

2891

0,28

1281

0,29

Praha 22

1460

0,31

1022

0,38

610

0,41

Praha 23

2507

0,30

1754

0,44

783

0,39

Praha 24

3280

0,36

2296

0,38

937

0,41

Praha 25

3292

0,28

2304

0,33

1072

0,35

Praha 26

2365

0,23

1656

0,31

696

0,30

Praha 27

2767

0,30

1936

0,27

887

0,31

Praha 28

2467

0,26

1727

0,29

723

0,30

Středočeský kraj

nad 50 000 obyvatel

2476

0,42

1733

0,45

886

0,48

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2990

0,56

2330

0,48

1556

0,52

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3480

0,61

2436

0,50

1290

0,56

do 2000 obyvatel

3554

0,65

2980

0,56

1250

0,60

Jihočeský kraj

nad 50 000 obyvatel

2445

0,37

1788

0,43

859

0,49

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2373

0,38

1660

0,34

790

0,49

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2507

0,37

1754

0,38

980

0,40

do 2000 obyvatel

2554

0,38

1787

0,38

910

0,49

Plzeňský kraj

nad 50 000 obyvatel

2191

0,43

1533

0,44

877

0,47

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3151

0,43

2246

0,39

1290

0,42

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3122

0,40

2185

0,39

1180

0,40

do 2000 obyvatel

2412

0,39

1688

0,38

970

0,43

Karlovarský kraj

nad 50 000 obyvatel

2379

0,43

1687

0,46

860

0,48

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2213

0,36

1550

0,36

961

0,31

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

1775

0,36

1264

0,36

806

0,31

do 2000 obyvatel

2067

0,39

1397

0,33

767

0,39

Ústecký kraj

nad 50 000 a více obyvatel

2041

0,42

1430

0,45

940

0,50

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1989

0,41

1350

0,42

882

0,41

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2067

0,34

1480

0,39

790

0,43

do 2000 obyvatel

1989

0,39

1309

0,33

977

0,38

Liberecký kraj

nad 50 000 obyvatel

2223

0,46

1556

0,42

921

0,45

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2320

0,48

1624

0,42

783

0,45

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2145

0,36

1502

0,37

961

0,37

do 2000 obyvatel

2613

0,39

1829

0,38

1069

0,40

Královéhradecký kraj

nad 50 000 obyvatel

2540

0,45

1778

0,48

1169

0,51

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2243

0,42

1570

0,35

951

0,36

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

1969

0,45

1319

0,34

863

0,35

do 2000 obyvatel

2165

0,48

1593

0,39

967

0,38

Pardubický kraj

nad 50 000 obyvatel

1365

0,49

987

0,42

667

0,46

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2008

0,37

1420

0,43

622

0,48

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

1755

0,38

1228

0,39

519

0,48

do 2000 obyvatel

2170

0,39

1525

0,43

729

0,49

Vysočina

nad 50 000 obyvatel

1891

0,40

1328

0,42

641

0,48

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2106

0,47

1460

0,47

836

0,46

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2184

0,43

1529

0,48

581

0,45

do 2000 obyvatel

2359

0,38

1652

0,39

943

0,41

Jihomoravský kraj

nad 50 000 obyvatel

2184

0,42

1529

0,48

586

0,40

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1794

0,39

1256

0,43

804

0,46

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2301

0,44

1611

0,44

930

0,46

do 2000 obyvatel

2749

0,40

1925

0,47

980

0,42

Brno

Brno 1

           

Brno 2

1798

0,43

1258

0,48

684

0,50

Brno 3

2118

0,39

1483

0,47

850

0,49

Brno 4

2210

0,45

1547

0,46

820

0,48

Brno 5

1649

0,46

1154

0,47

580

0,48

Brno 6

3318

0,40

2322

0,42

1176

0,44

Brno 7

1828

0,47

1279

0,41

708

0,49

Brno 8

2516

0,43

1761

0,39

1053

0,43

Brno 9

1589

0,50

1112

0,46

651

0,48

Brno 10

3521

0,41

2464

0,39

1280

0,46

Brno 11

2822

0,39

1975

0,43

1053

0,42

Brno 12

1591

0,40

1114

0,46

667

0,49

Olomoucký kraj

nad 50 000 obyvatel

1423

0,41

1044

0,42

780

0,42

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1774

0,41

1241

0,43

715

0,45

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2359

0,43

1651

0,44

782

0,46

do 2000 obyvatel

1755

0,39

1230

0,41

842

0,39

Zlínský kraj

nad 50 000 obyvatel

2150

0,43

1505

0,43

954

0,46

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2262

0,42

1620

0,47

921

0,43

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2242

0,39

1569

0,40

892

0,45

do 2000 obyvatel

1813

0,35

1269

0,38

752

0,39

Moravskoslezský kraj

nad 50 000 obyvatel

1423

0,43

996

0,49

535

0,53

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1852

0,48

1298

0,47

790

0,58

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2320

0,45

1624

0,43

854

0,46

do 2000 obyvatel

2184

0,43

1529

0,47

987

0,46

 

Tabulka č. 1b

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty
chaty odpovídající zpravidla typu I, II E, F, G, H z přílohy č. 7

Kraj / Obec
počet obyvatel

Technické a morální opotřebení

neovlivňující cenu

snižující cenu

částečně

středně

výrazně

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Hlavní město Praha

Praha 1

               

Praha 2

               

Praha 3

               

Praha 4

6270

0,30

5310

0,32

4075

0,36

1637

0,31

Praha 5

3330

0,29

2800

0,28

2064

0,39

939

0,36

Praha 6

4153

0,28

3515

0,26

2680

0,29

1093

0,28

Praha 7

5187

0,40

4392

0,43

3250

0,41

1478

0,39

Praha 8

4403

0,43

3750

0,40

2830

0,42

1210

0,44

Praha 9

4716

0,42

3982

0,39

3015

0,39

1223

0,40

Praha 10

3721

0,37

3120

0,38

2400

0,39

1293

0,38

Praha 11

5052

0,30

4210

0,32

3220

0,36

1370

0,40

Praha 12

6835

0,32

5752

0,35

4315

0,34

1823

0,38

Praha 13

3951

0,29

3310

0,31

2498

0,33

1267

0,36

Praha 14

6138

0,29

5190

0,32

3951

0,33

1807

0,38

Praha 15

4838

0,22

4052

0,24

3044

0,28

1277

0,28

Praha 16

5714

0,44

4805

0,43

3512

0,45

1647

0,42

Praha 17

3391

0,43

2812

0,43

2194

0,38

1048

0,37

Praha 18

5682

0,42

4803

0,40

3615

0,37

1430

0,36

Praha 19

5873

0,40

4915

0,38

3752

0,39

1865

0,40

Praha 20

5695

0,43

4800

0,40

3683

0,41

1813

0,39

Praha 21

5088

0,26

4320

0,28

3278

0,28

1547

0,29

Praha 22

1798

0,45

1580

0,31

1210

0,38

850

0,41

Praha 23

3089

0,39

2608

0,30

2002

0,44

860

0,39

Praha 24

4040

0,30

3404

0,36

2590

0,38

1037

0,41

Praha 25

4056

0,29

3420

0,28

2611

0,33

1235

0,35

Praha 26

2914

0,28

2431

0,23

1830

0,31

828

0,30

Praha 27

3409

0,22

2830

0,30

2115

0,27

980

0,31

Praha 28

3040

0,26

2497

0,26

1948

0,29

906

0,30

Středočeský kraj

nad 50 000 obyvatel

2629

0,40

2210

0,42

1692

0,45

995

0,56

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3937

0,45

3291

0,56

2550

0,62

1320

0,65

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

4579

0,48

3840

0,61

2870

0,65

1960

0,68

do 2000 obyvatel

4667

0,50

3880

0,65

3003

0,68

2040

0,65

Jihočeský kraj

nad 50 000 obyvatel

3210

0,39

2690

0,37

2030

0,43

908

0,49

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3115

0,39

2665

0,38

1980

0,34

901

0,49

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3292

0,36

2110

0,37

2039

0,38

965

0,40

do 2000 obyvatel

3353

0,31

2850

0,38

2098

0,38

870

0,49

Plzeňský kraj

nad 50 000 obyvatel

2877

0,47

2345

0,43

1810

0,44

2190

0,47

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

4136

0,39

3492

0,43

2580

0,39

1090

0,42

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

4098

0,41

3325

0,40

2560

0,39

1180

0,40

do 2000 obyvatel

3089

0,36

2625

0,39

1980

0,38

1250

0,43

Karlovarský kraj

nad 50 000 obyvatel

3440

0,39

2895

0,43

2063

0,46

976

0,48

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2905

0,39

2410

0,36

1725

0,36

845

0,31

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2329

0,39

1932

0,36

1510

0,37

870

0,40

do 2000 obyvatel

2713

0,36

2296

0,39

1685

0,33

910

0,39

Ústecký kraj

nad 50 000 a více obyvatel

2680

0,39

2208

0,42

1710

0,47

895

0,48

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2611

0,40

2195

0,41

1623

0,42

975

0,41

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2713

0,40

2305

0,34

1713

0,39

951

0,43

do 2000 obyvatel

2618

0,36

2265

0,39

1683

0,33

920

0,38

Liberecký kraj

nad 50 000 obyvatel

2944

0,40

2495

0,46

1890

0,42

830

0,45

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3046

0,43

2553

0,48

1950

0,42

860

0,45

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2816

0,40

2331

0,36

1730

0,37

930

0,37

do 2000 obyvatel

3507

0,40

2930

0,39

2250

0,38

970

0,40

Královéhradecký kraj

nad 50 000 obyvatel

3335

0,36

2790

0,45

2067

0,50

820

0,52

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2918

0,47

2430

0,42

1890

0,45

875

0,46

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2585

0,46

2100

0,45

1630

0,44

942

0,45

do 2000 obyvatel

2910

0,46

2450

0,48

1845

0,49

990

0,48

Pardubický kraj

nad 50 000 obyvatel

1817

0,41

1490

0,49

1159

0,42

841

0,46

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2636

0,38

2250

0,37

1730

0,43

889

0,48

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2304

0,36

2030

0,38

1510

0,39

685

0,48

do 2000 obyvatel

2841

0,39

2501

0,39

1795

0,43

1050

0,49

Vysočina

nad 50 000 obyvatel

2483

0,36

2010

0,40

1590

0,45

811

0,45

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2764

0,46

2290

0,47

1742

0,47

929

0,46

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2867

0,42

2369

0,43

1831

0,48

957

0,45

do 2000 obyvatel

3096

0,36

2575

0,38

1956

0,39

855

0,41

Jihomoravský kraj

nad 50 000 obyvatel

2867

0,46

2490

0,42

1794

0,48

860

0,40

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2355

0,39

2087

0,39

1520

0,43

1190

0,46

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3020

0,38

2545

0,44

1932

0,44

1210

0,46

do 2000 obyvatel

3609

0,39

3056

0,40

2245

0,47

1020

0,45

Brno

Brno 1

               

Brno 2

2402

0,40

2020

0,43

1560

0,48

894

0,50

Brno 3

2836

0,41

2392

0,39

1793

0,47

920

0,49

Brno 4

2839

0,46

2400

0,45

1820

0,46

970

0,48

Brno 5

2208

0,47

1850

0,46

1400

0,47

720

0,48

Brno 6

4452

0,36

3720

0,40

2750

0,42

855

0,44

Brno 7

2448

0,48

2100

0,47

1530

0,41

920

0,49

Brno 8

3369

0,40

2810

0,43

2190

0,39

932

0,43

Brno 9

2128

0,48

1795

0,50

1330

0,46

840

0,48

Brno 10

4715

0,40

3950

0,41

3010

0,39

970

0,46

Brno 11

3779

0,36

3190

0,39

2350

0,43

863

0,42

Brno 12

2131

0,35

1810

0,40

1325

0,46

870

0,49

Olomoucký kraj

nad 50 000 obyvatel

1868

0,40

1597

0,41

1287

0,42

869

0,42

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2329

0,40

1930

0,41

1568

0,43

725

0,45

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3097

0,42

2545

0,43

2113

0,44

944

0,46

do 2000 obyvatel

2406

0,39

1985

0,39

1620

0,41

925

0,39

Zlínský kraj

nad 50 000 obyvatel

2887

0,41

2359

0,43

1830

0,43

850

0,46

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2969

0,46

2492

0,42

1910

0,47

931

0,43

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2954

0,34

2478

0,39

1897

0,36

986

0,40

do 2000 obyvatel

2483

0,35

2010

0,35

1573

0,38

960

0,39

Moravskoslezský kraj

nad 50 000 obyvatel

2248

0,34

1854

0,43

1390

0,45

980

0,52

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2432

0,31

1970

0,48

1580

0,50

951

0,55

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3046

0,45

2580

0,45

1934

0,43

1160

0,46

do 2000 obyvatel

2833

0,42

2396

0,43

1810

0,47

1080

0,46

 

Tabulka č. 1

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty
chaty odpovídající zpravidla typu I, II A,B z přílohy č. 7

Kraj / Obec
počet obyvatel

Technické a morální opotřebení

neovlivňující cenu

snižující cenu

částečně

středně

výrazně

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Hlavní město Praha

Praha 1

               

Praha 2

               

Praha 3

               

Praha 4

7400

0,30

6300

0,32

4510

0,36

2280

0,31

Praha 5

3934

0,29

3230

0,28

2570

0,39

1280

0,36

Praha 6

4906

0,28

4120

0,26

3080

0,29

1691

0,28

Praha 7

6127

0,40

5050

0,43

3882

0,41

1975

0,39

Praha 8

5201

0,43

4410

0,40

3206

0,42

1655

0,44

Praha 9

5571

0,42

4715

0,39

3541

0,39

1310

0,40

Praha 10

4396

0,37

3710

0,38

2757

0,39

1415

0,38

Praha 11

5968

0,30

4980

0,32

3860

0,36

1870

0,40

Praha 12

8209

0,32

6715

0,35

5210

0,34

2820

0,38

Praha 13

4644

0,29

3940

0,31

3008

0,33

1210

0,36

Praha 14

6214

0,29

5180

0,32

4021

0,33

1812

0,38

Praha 15

5680

0,22

4720

0,24

3690

0,28

1740

0,28

Praha 16

6891

0,44

5757

0,43

4450

0,45

2450

0,42

Praha 17

3985

0,43

3381

0,43

2590

0,38

1142

0,37

Praha 18

6678

0,42

5576

0,40

4320

0,37

2085

0,36

Praha 19

6903

0,40

5767

0,38

4470

0,39

2150

0,40

Praha 20

6869

0,43

5738

0,40

4460

0,41

2540

0,39

Praha 21

5980

0,26

5053

0,28

3700

0,28

1650

0,29

Praha 22

2114

0,45

1895

0,31

1310

0,38

1090

0,41

Praha 23

3630

0,39

3080

0,30

2259

0,44

1768

0,39

Praha 24

4749

0,30

4025

0,36

3060

0,38

1360

0,41

Praha 25

4767

0,29

4051

0,28

3007

0,33

1538

0,35

Praha 26

3424

0,28

2890

0,23

2220

0,31

1095

0,30

Praha 27

4007

0,22

3305

0,30

2593

0,27

1170

0,31

Praha 28

3572

0,26

2936

0,26

2221

0,29

1089

0,30

Středočeský kraj

nad 50 000 obyvatel

3787

0,40

3120

0,45

2650

0,53

1280

0,54

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3675

0,45

3050

0,49

3260

0,61

1250

0,59

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3883

0,48

3490

0,53

2870

0,61

2410

0,60

do 2000 obyvatel

3956

0,50

3562

0,56

2520

0,64

1820

0,60

Jihočeský kraj

nad 50 000 obyvatel

3787

0,39

3118

0,37

2512

0,43

1080

0,49

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3675

0,39

3026

0,38

3050

0,34

1442

0,49

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3883

0,36

3298

0,37

3380

0,38

1560

0,40

do 2000 obyvatel

3956

0,31

3580

0,38

2528

0,38

1130

0,49

Plzeňský kraj

nad 50 000 obyvatel

3394

0,47

2865

0,43

2280

0,44

1050

0,47

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

4880

0,39

4110

0,43

3590

0,39

1550

0,42

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

4835

0,41

4250

0,40

3280

0,39

1410

0,40

do 2000 obyvatel

3735

0,36

2850

0,39

2720

0,38

1180

0,43

Karlovarský kraj

nad 50 000 obyvatel

4050

0,39

3580

0,43

2650

0,46

1246

0,48

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3427

0,39

2950

0,36

2120

0,36

1070

0,31

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2748

0,39

2550

0,36

2232

0,37

932

0,32

do 2000 obyvatel

3201

0,36

2750

0,39

2080

0,33

1085

0,39

Ústecký kraj

nad 50 000 a více obyvatel

3161

0,39

2628

0,41

2050

0,36

1020

0,32

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3080

0,40

2480

0,41

2100

0,42

1075

0,41

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3201

0,40

2620

0,34

2040

0,39

986

0,43

do 2000 obyvatel

3089

0,36

2570

0,39

2070

0,33

926

0,38

Liberecký kraj

nad 50 000 obyvatel

3470

0,40

2849

0,46

2350

0,42

982

0,45

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3590

0,43

2950

0,48

2420

0,42

923

0,45

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3322

0,40

2823

0,36

2125

0,37

977

0,37

do 2000 obyvatel

4137

0,40

3620

0,39

2789

0,38

1098

0,40

Královéhradecký kraj

nad 50 000 obyvatel

3935

0,36

3320

0,33

2620

0,39

911

0,37

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3442

0,47

2980

0,42

2337

0,45

1030

0,46

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3050

0,46

2630

0,45

2082

0,44

1003

0,45

do 2000 obyvatel

3457

0,46

2950

0,48

2304

0,49

1065

0,48

Pardubický kraj

nad 50 000 obyvatel

2144

0,41

1877

0,49

1438

0,42

739

0,46

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3110

0,38

2698

0,37

2301

0,43

969

0,48

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2718

0,36

2683

0,38

1789

0,39

815

0,48

do 2000 obyvatel

3352

0,39

2826

0,39

2629

0,43

1037

0,49

Vysočina

nad 50 000 obyvatel

2929

0,36

2430

0,31

1955

0,35

800

0,37

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3261

0,46

2753

0,47

2219

0,47

848

0,46

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3382

0,42

2932

0,43

2480

0,48

1061

0,45

do 2000 obyvatel

3654

0,36

3183

0,38

2673

0,39

1096

0,41

Jihomoravský kraj

nad 50 000 obyvatel

3397

0,46

2870

0,42

2120

0,48

1011

0,40

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2778

0,39

2324

0,39

2320

0,43

850

0,46

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3563

0,38

3130

0,44

2632

0,44

1520

0,46

do 2000 obyvatel

4258

0,39

3247

0,40

2096

0,47

1130

0,40

Brno

Brno 1

               

Brno 2

2830

0,40

2510

0,43

1882

0,48

807

0,50

Brno 3

3334

0,41

2739

0,39

2426

0,47

933

0,49

Brno 4

3340

0,46

2820

0,45

2366

0,46

902

0,48

Brno 5

2595

0,47

2105

0,46

1664

0,47

747

0,48

Brno 6

5223

0,36

4320

0,40

3355

0,42

1211

0,44

Brno 7

2878

0,48

2510

0,47

2257

0,41

846

0,49

Brno 8

3960

0,40

3380

0,43

2632

0,39

1210

0,43

Brno 9

2501

0,48

2225

0,50

1682

0,46

756

0,48

Brno 10

5542

0,40

4510

0,41

3272

0,39

1668

0,46

Brno 11

4451

0,36

3825

0,39

2983

0,43

1319

0,42

Brno 12

2505

0,35

2158

0,40

1629

0,46

781

0,49

Olomoucký kraj

nad 50 000 obyvatel

2201

0,40

1972

0,41

1511

0,42

777

0,42

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2748

0,40

2450

0,41

1885

0,43

763

0,45

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3654

0,42

3120

0,43

2446

0,44

943

0,46

do 2000 obyvatel

2839

0,39

2498

0,39

1608

0,41

826

0,39

Zlínský kraj

nad 50 000 obyvatel

3406

0,41

2898

0,43

2608

0,43

826

0,46

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

3503

0,46

2949

0,42

2570

0,47

807

0,43

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3494

0,34

2940

0,37

2487

0,37

964

0,40

do 2000 obyvatel

2929

0,35

2441

0,35

1940

0,38

843

0,39

Moravskoslezský kraj

nad 50 000 obyvatel

2642

0,34

2290

0,35

1679

0,38

863

0,42

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2869

0,31

2652

0,33

1854

0,39

748

0,44

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3593

0,45

3117

0,45

2510

0,43

939

0,46

do 2000 obyvatel

3343

0,42

2871

0,43

2385

0,47

894

0,46

Tabulka č. 1d

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru zahrádkářské chaty

Kraj / Obec
počet obyvatel

Technické a morální opotřebení

neovlivňující cenu

snižující cenu

částečně

středně

výrazně

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Hlavní město Praha

Praha 1

               

Praha 2

               

Praha 3

               

Praha 4

3959

0,30

3450

0,32

2750

0,36

1228

0,31

Praha 5

2102

0,29

1849

0,28

1410

0,39

873

0,36

Praha 6

2620

0,28

2320

0,26

1750

0,29

984

0,28

Praha 7

3274

0,40

2810

0,43

2379

0,41

1073

0,39

Praha 8

2779

0,43

2390

0,40

1695

0,42

950

0,44

Praha 9

2977

0,42

2610

0,39

1815

0,39

993

0,40

Praha 10

2349

0,37

2090

0,38

1750

0,39

840

0,38

Praha 11

3189

0,30

2820

0,32

2139

0,36

1025

0,40

Praha 12

3968

0,32

3450

0,35

2580

0,34

1218

0,38

Praha 13

2592

0,29

2287

0,31

1692

0,33

848

0,36

Praha 14

4025

0,29

3545

0,32

2663

0,33

1150

0,38

Praha 15

3173

0,22

2715

0,24

1934

0,28

998

0,28

Praha 16

3903

0,44

3392

0,43

2751

0,45

1104

0,42

Praha 17

2224

0,43

1900

0,43

1429

0,38

885

0,37

Praha 18

3726

0,42

3230

0,40

2472

0,37

1104

0,36

Praha 19

3852

0,40

3370

0,38

2549

0,39

1155

0,40

Praha 20

3391

0,43

2903

0,40

2677

0,41

1058

0,39

Praha 21

3337

0,26

2890

0,28

2090

0,28

1095

0,29

Praha 22

1279

0,45

1087

0,31

891

0,38

490

0,41

Praha 23

2026

0,39

1830

0,30

1335

0,44

765

0,39

Praha 24

2650

0,30

2325

0,36

1727

0,38

808

0,41

Praha 25

2665

0,29

2360

0,28

1842

0,33

820

0,35

Praha 26

1910

0,28

1695

0,23

1265

0,31

722

0,30

Praha 27

2236

0,22

1975

0,30

1499

0,27

729

0,31

Praha 28

1993

0,26

1695

0,26

1337

0,29

628

0,30

Středočeský kraj

nad 50 000 obyvatel

1835

0,41

1659

0,40

1292

0,43

728

0,44

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2590

0,48

2300

0,49

1698

0,51

871

0,49

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

3023

0,30

2620

0,32

2123

0,31

980

0,36

do 2000 obyvatel

3080

0,30

2670

0,34

2154

0,34

915

0,37

Jihočeský kraj

nad 50 000 obyvatel

2318

0,39

2088

0,37

1562

0,43

967

0,49

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2096

0,39

1868

0,38

1890

0,34

958

0,49

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2143

0,36

2090

0,37

1970

0,38

1019

0,40

do 2000 obyvatel

2201

0,31

1975

0,38

2180

0,38

1044

0,49

Plzeňský kraj

nad 50 000 obyvatel

1899

0,47

1690

0,43

1474

0,44

913

0,47

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2730

0,39

2420

0,43

1730

0,39

919

0,42

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2705

0,41

2390

0,40

1856

0,39

831

0,40

do 2000 obyvatel

2090

0,36

1815

0,39

2180

0,38

792

0,43

Karlovarský kraj

nad 50 000 obyvatel

2269

0,39

2078

0,43

1555

0,46

763

0,48

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1918

0,40

1793

0,36

1566

0,36

670

0,31

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

1580

0,39

1392

0,69

1047

0,36

620

0,32

do 2000 obyvatel

1790

0,36

1520

0,39

1224

0,33

710

0,39

Ústecký kraj

nad 50 000 a více obyvatel

1869

0,42

1688

0,45

1435

0,50

820

0,52

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1823

0,40

1650

0,41

1450

0,42

791

0,41

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

1791

0,40

1580

0,34

1336

0,39

632

0,43

do 2000 obyvatel

1749

0,36

1521

0,39

1295

0,33

703

0,38

Liberecký kraj

nad 50 000 obyvatel

1950

0,40

1720

0,46

1586

0,42

983

0,45

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2050

0,43

1852

0,48

1490

0,42

923

0,45

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

1970

0,40

1709

0,36

1578

0,37

978

0,37

do 2000 obyvatel

2315

0,40

2067

0,39

1773

0,38

1098

0,40

Královéhradecký kraj

nad 50 000 obyvatel

2220

0,38

1987

0,40

1765

0,45

752

0,45

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1936

0,47

1742

0,42

1603

0,45

695

0,46

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

1710

0,46

1495

0,45

1220

0,44

628

0,45

do 2000 obyvatel

1935

0,46

1725

0,48

1519

0,49

590

0,48

Pardubický kraj

nad 50 000 obyvatel

1290

0,41

1096

0,49

1120

0,42

539

0,46

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1740

0,38

1443

0,37

1080

0,43

669

0,48

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

1525

0,36

1430

0,38

1070

0,39

663

0,48

do 2000 obyvatel

1876

0,39

1607

0,39

1520

0,43

837

0,49

Vysočina

nad 50 000 obyvatel

1640

0,39

1406

0,43

1127

0,48

698

0,50

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1825

0,46

1530

0,47

1369

0,47

848

0,46

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

1892

0,42

1642

0,43

1229

0,48

761

0,45

do 2000 obyvatel

2045

0,36

1856

0,38

1388

0,39

860

0,41

Jihomoravský kraj

nad 50 000 obyvatel

1910

0,46

1718

0,42

1286

0,48

611

0,40

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1560

0,39

1320

0,39

1287

0,43

797

0,46

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

1994

0,38

2030

0,44

1355

0,44

839

0,46

do 2000 obyvatel

2383

0,39

2350

0,40

1729

0,47

885

0,48

Brno

Brno 1

               

Brno 2

1579

0,40

1311

0,43

1191

0,48

607

0,50

Brno 3

1860

0,41

1582

0,39

1284

0,47

733

0,49

Brno 4

1872

0,46

1515

0,45

1234

0,46

702

0,48

Brno 5

1448

0,47

1280

0,46

983

0,47

547

0,48

Brno 6

2856

0,36

2613

0,40

1955

0,42

1211

0,44

Brno 7

1606

0,48

1394

0,47

1043

0,41

646

0,49

Brno 8

2209

0,40

1811

0,43

1455

0,39

839

0,43

Brno 9

1395

0,48

1200

0,50

898

0,46

556

0,48

Brno 10

3092

0,40

2620

0,41

2102

0,39

1168

0,46

Brno 11

2478

0,36

2200

0,39

1646

0,43

1019

0,42

Brno 12

1397

0,35

1253

0,40

937

0,46

581

0,49

Olomoucký kraj

nad 50 000 obyvatel

1233

0,40

1050

0,41

872

0,42

777

0,42

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1539

0,40

1348

0,41

1133

0,43

764

0,45

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2044

0,42

1752

0,43

1400

0,44

743

0,46

do 2000 obyvatel

1579

0,39

1412

0,39

1334

0,41

826

0,39

Zlínský kraj

nad 50 000 obyvatel

1980

0,41

1783

0,43

1334

0,43

826

0,46

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1934

0,46

1742

0,42

1503

0,47

807

0,43

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

1944

0,40

1751

0,38

1410

0,39

811

0,51

do 2000 obyvatel

1690

0,35

1490

0,35

1361

0,38

843

0,39

Moravskoslezský kraj

nad 50 000 obyvatel

1475

0,40

1430

0,48

1275

0,50

733

0,56

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

1605

0,42

1850

0,50

1495

0,52

753

0,58

nad 2 000 do 10 000 obyvatel

2011

0,45

2210

0,45

1546

0,53

834

0,56

do 2000 obyvatel

1870

0,42

1570

0,43

1620

0,57

894

0,56

Tabulka č. 2

Výčet hodnocených znaků a jejich vah u rekreačních chat a zahrádkářských chat
oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č.
n

Popis

Váha
Vn

1

Trh s rekreačními a zahrádkářskými chatami

10

2

Přírodní lokalita

10*

3

Životní prostředí

8

4

Dopravní dostupnost

8/4**

5

Vybavení stavby

5

6

Podsklepení

2

7

Podkroví

2

8

Venkovní úpravy dle přílohy č. 11, kromě pol. č. 2.5, 3.2, 19, 21, 23

5

9

Právní vztahy

4

10

Posouzení širších vztahů

10

10
∑ Vn
n = 1

Pro rekreační chaty


64

10
∑ Vn
n = 1

Pro zahrádkářské chaty


50

* Platí jen pro rekreační chaty, u zahrádkářských chat se nehodnotí

** Platí jen pro zahrádkářské chaty

Tabulka č. 3

Charakteristika kvalitativních pásem hodnocených znaků u garáží
oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č.

Popis

I.

II.

III.

IV.

V.

1

Trh s rekreačními a zahrádkářskými chatami

poptávka je výrazně nižší než nabídka

poptávka je nižší než nabídka

poptávka je s nabídkou v rovnováze

poptávka je vyšší než nabídka

poptávka je výrazně vyšší než nabídka

2
Jen pro rekreač. chaty

Přírodní lokalita v místě

les ani vodní tok či plocha v okruhu do 2000 m

les nebo vodní tok či plocha v okruhu nad 1000 m

les nebo vodní tok či plocha v místě

les i vodní plocha, tok či plocha v místě

význačná přírodní lokalita, les a vodní plocha v místě

3

Životní prostředí v místě

hlučnost pršnost nebezpečné exhalace

 

hlučnost, prašnost

 

příznivé životní prostředí

4

Dopravní dostupnost

ve vzdálenosti do 300 m není možnost příjezdu dvoustopých vozidel, pouze přívoz apod.

nezpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 3000 m

nezpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 1500 m

zpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 1500 m

zpevněná komunikace, veřejná doprava ve vzdálenosti do 500 m

5

Vybavení chaty

bez vybavení WC suchý, umyvadlo

studená voda, WC suchý splachovací, umyvadlo, el. proud světelný i motorový

studená voda, WC splachovací, umyvadlo, el. proud světelný i motorový

studená voda, propan butan, kanalizace i částečná, WC splachovací i suchý, umyvadlo, el. proud světelný i motorový

teplá a studená voda, bojler, propan butan, kanalizace úplná, WC, vana či sprcha, el. proud světelný i motorový, kuchyňský sporák

6

Podsklepení

nepodsklepená

 

podsklepená do poloviny ZP

 

podsklepená nad polovinu ZP

7

Podkroví

plochá střecha nebo bez možnosti podkroví

s možností podkroví, nevyužito

podkroví do 1/3 ZP

podkroví do 2/3 ZP

podkroví nad 2/3 ZP

8

Venkovní úpravy dle přílohy č. 11, kromě pol. č. 2.5, 3.2, 19, 21, 23

venkovní úpravy snižující hodnotu chaty

bez venkovních úprav

venkovní úpravy bez výrazného vlivu na cenu chaty

venkovní úpravyzvyšující cenu chaty (jejich vhodné umístění a složení)

venkovní úpravy výrazně zvyšující cenu chaty (vytvořené klidové zóny a zákoutí)

9

Právní vztahy

pozemek cizí

     

pozemek vlastní

10

Posouzení širších vstahů

velmi problematická nemovitost

problematická nemovitost

průměrná nemovitost

dobrá nemovitost

výborná nemovitost

Nesplňuje-li hodnocený znak všechna kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno. U znaku č. 10 musí být zařazení chaty zdůvodněno vždy.