Příloha č. 21 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů

SLT

Kč/m2

 

SLT

Kč/m2

 

SLT

Kč/m2

 

SLT

Kč/m2

9Z

0,78

 

6L

2,11

 

4K

3,36

 

2M

1,20

9Y

1,15

 

6K

3,65

 

4I

3,97

 

2L

4,64

9R

0,78

 

6I

4,86

 

4H

4,70

 

2K

1,79

9K

1,28

 

6H

5,03

 

4G

4,35

 

2I

2,25

8Z

1,52

 

6G

4,73

 

4F

4,77

 

2H

3,47

8Y

1,52

 

6F

4,89

 

4D

6,46

 

2G

4,76

8V

2,37

 

6D

6,22

 

4C

2,83

 

2D

5,38

8T

1,52

 

6B

5,81

 

4B

5,55

 

2C

1,70

8S

1,96

 

6A

4,71

 

4A

5,38

 

2B

3,35

8R

1,52

 

5Z

2,95

 

3Z

1,45

 

2A

2,14

8Q

1,52

 

5Y

2,12

 

3Y

3,20

 

1Z

0,70

8P

1,96

 

5W

4,30

 

3X

2,74

 

1X

0,84

8O

2,42

 

5V

5,43

 

3W

4,17

 

1W

1,36

8N

1,52

 

5U

4,74

 

3V

4,16

 

1V

4,95

8M

1,52

 

5T

2,17

 

3U

4,06

 

1U

3,99

8K

1,52

 

5S

4,91

 

3T

2,01

 

1T

1,05

8G

1,96

 

5R

2,82

 

3S

4,37

 

1S

2,35

8F

2,39

 

5Q

2,28

 

3R

1,47

 

1Q

1,95

8A

2,37

 

5P

3,98

 

3Q

1,74

 

1P

3,19

7Z

1,59

 

5O

5,19

 

3P

2,77

 

1O

4,92

7Y

2,03

 

5N

3,23

 

3O

3,22

 

1N

1,13

7V

3,92

 

5M

1,94

 

3N

1,66

 

1M

1,91

7T

1,92

 

5L

1,05

 

3M

1,65

 

1L

5,25

7S

3,68

 

5K

3,51

 

3L

1,31

 

1K

1,03

7R

1,96

 

5J

4,92

 

3K

1,85

 

1J

2,44

7Q

2,23

 

5I

4,77

 

3J

3,92

 

1I

2,19

7P

3,56

 

5H

6,35

 

3I

3,04

 

1H

2,59

7O

4,79

 

5G

4,67

 

3H

4,92

 

1G

1,34

7N

2,06

 

5F

4,89

 

3G

3,98

 

1D

3,44

7M

1,96

 

5D

7,50

 

3F

5,26

 

1C

1,57

7K

2,44

 

5C

3,67

 

3D

5,23

 

1B

2,85

7G

3,56

 

5B

6,49

 

3C

2,27

 

1A

2,19

7F

3,76

 

5A

4,72

 

3B

5,14

 

0Z

1,17

7B

5,75

 

4Z

1,57

 

3A

4,11

 

0Y

1,94

6Z

2,03

 

4Y

2,12

 

2Z

0,86

 

0X

0,77

6Y

2,46

 

4X

2,26

 

2Y

1,16

 

0T

1,26

6V

5,39

 

4W

4,28

 

2X

1,29

 

0R

1,36

6T

2,03

 

4V

6,15

 

2W

4,60

 

0Q

1,13

6S

4,91

 

4S

4,65

 

2V

4,73

 

0P

2,11

6R

4,63

 

4R

4,13

 

2T

1,85

 

0O

2,25

6Q

3,02

 

4Q

2,82

 

2S

2,42

 

0N

2,28

6P

4,23

 

4P

2,87

 

2Q

2,01

 

0M

1,19

6O

4,86

 

4O

3,94

 

2P

2,86

 

0K

1,68

6N

3,65

 

4N

3,58

 

2O

5,16

 

0G

2,56

6M

1,55

4M

2,12

2N

1,62

0C

1,55

Soubory lesních typů (SLT) jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem;číslice na prvním místě kódu (0-9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, včetně obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 24) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 6).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.