Příloha č. 24 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Číslo položky

Skupina dřevin

Počet bonitních stupňů

Rozpětí obmýtí (let)

Dřeviny ve skupině

1

smrk

9

80-120

smrk ztepilý, pichlavý, černý, sivý, omorika, Engelmanův, smrky ostatní (resp. všechny druhy smrků)

2

jedle

9

80-120

jedle bělokorá, obrovská, ojíněná, kavkazská, vznešená, jedle ostatní (resp. všechny druhy jedlí)

3

borovice

9

80-120

borovice lesní, černá, banksovka, vejmutovka, limba, Murayova, borovice ostatní (resp. všechny druhy borovic)

4

modřín

9

80-120

modřín evropský, modříny ostatní (resp. všechny druhy modřínů)

5

douglaska

5

80-120

douglaska tisolistá

6

buk

9

100-140

buk lesní, habr obecný, javor mléč, klen, babyka, jasanolistý, javory ostatní, lípa srdčitá, velkolistá, plstnatá, jírovec maďál (tzn. vedle buku, habru a jírovce všechny druhy javorů a lip)

7

dub

9

120-160

dub letní, slavonský, zimní, červený, pýřitý, bahenní, duby ostatní, cer, jilm habrolistý, drsný, vaz, ořešák královský, černý, platan javorolistý, třešeň ptačí, střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň letní, ostatní listnaté tvrdé (tzn. ostatní tvrdé listnáče kromě pajasanu, jasanů a akátu)

8

jasan

3

80-120

jasan ztepilý, americký, jasany ostatní, pajasan žlaznatý (kromě pajasanu všechny druhy jasanů)

9

olše

5

60- 80

olše lepkavá, šedá, zelená, kaštanovník jedlý (tzn. kromě kaštanovníku všechny druhy olší)

10

osika

3

60- 80

osika (resp. topol osika)

11

akát

9

60- 80

akát trnovník

12

topol

9

40- 50

topol linda, černý, ostatní topoly nešlechtěné, topoly šlechtěné, jíva, ostatní vrby, ostatní měkké listnáče (tzn. všechny druhy topolů, vrb a ostatních měkkých listnáčů)

13

bříza

3

60- 80

bříza bradavičnatá, břízy ostatní, jeřáb ptačí, břek, muk (resp. všechny druhy bříz a jeřábů)