Příloha č. 26 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Ceny za m2 mýtní výtěže Auv obmýtí u při zakmenění 1,0
podle skupin lesních dřevin ( v Kč)

1. skupina dřevin: SMRK

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80

66,37

59,05

52,68

45,79

39,06

34,86

29,60

25,68

22,18

100

80,75

71,89

63,80

54,97

46,43

40,90

34,34

29,23

24,57

120

91,60

82,26

73,17

62,80

52,99

45,43

37,87

32,08

26,44

2. skupina dřevin: JEDLE

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80

78,51

69,73

61,20

54,14

47,23

41,29

34,72

28,79

22,44

100

94,91

83,40

72,31

63,12

54,34

46,95

38,86

31,19

24,11

120

110,11

96,30

83,09

71,53

60,29

51,33

41,69

32,70

26,54

3. skupina dřevin: BOROVICE

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80

39,15

35,99

32,18

29,80

25,44

22,63

18,34

16,94

16,94

100

39,86

36,55

32,77

29,99

26,03

22,82

18,81

16,94

16,94

120

41,05

37,51

33,90

30,49

26,59

23,56

19,59

16,94

16,94

4. skupina dřevin: MODŘÍN

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80

50,99

46,32

41,32

36,88

30,35

26,44

22,95

19,31

15,49

100

56,57

50,92

45,03

39,91

33,65

28,77

24,46

19,83

15,49

120

62,26

55,76

49,17

43,09

36,76

30,85

25,66

20,02

15,49

5. skupina dřevin: DOUGLASKA

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

4

5

80

85,61

77,59

69,66

62,92

56,86

100

94,37

84,72

75,00

66,59

58,87

120

102,31

92,19

81,46

71,71

62,28

6. skupina dřevin: BUK

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

83,55

76,51

69,96

63,59

55,76

49,53

44,22

39,03

33,44

120

95,70

86,81

78,19

70,08

62,48

55,10

48,71

42,28

35,41

140

105,66

95,34

85,88

75,42

67,41

59,56

52,37

45,20

37,35

7. skupina dřevin: DUB

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

120

90,22

80,57

71,32

63,66

57,02

51,54

45,67

28,12

26,76

140

99,89

90,51

80,92

72,11

64,31

57,28

49,92

28,34

26,76

160

106,18

99,06

90,81

81,45

72,12

63,21

54,14

28,65

26,76

8. skupina dřevin: JASAN

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

80

44,03

37,51

29,80

100

48,54

41,08

32,00

120

53,43

44,75

33,99

9. skupina dřevin: OLŠE

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

4

5

60

14,61

13,16

10,84

8,83

6,40

80

18,53

15,75

12,73

10,11

7,34

10. skupina dřevin: OSIKA

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

60

7,19

5,75

4,22

80

8,31

6,40

4,40

11. skupina dřevin: AKÁT

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60

21,61

18,81

15,98

13,47

10,37

7,28

5,00

3,06

3,06

80

25,37

22,21

18,82

15,79

12,73

8,34

5,12

3,06

3,06

12. skupina dřevin: TOPOL

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

30,11

26,62

22,77

19,73

16,51

13,74

11,07

8,39

5,60

50

32,95

29,77

25,43

22,02

18,51

15,47

12,89

9,90

6,47

13. skupina dřevin: BŘÍZA

Obmýtí

Bonitní stupeň (RVB)

u

1

2

3

60

8,70

6,92

4,90

80

9,77

7,49

4,98

Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřených v desetinách

Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba.

Obmýtí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.