Příloha č. 27 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Náklady (Kč/m2 ) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Skupina dřevin

Věk porostu

Náklady na zajištěnou kulturu

1. rok

2. rok

3. rok

4.rok

5. rok

c

Smrk

8,56

10,26

11,02

11,76

12,46

12,46

Jedle

15,93

17,58

18,40

20,24

21,23

21,23

Borovice

11,44

14,17

15,68

16,77

16,94

16,94

Modřín

11,64

13,12

14,74

15,27

15,49

15,49

Douglaska

24,01

25,57

27,02

27,90

28,65

28,65

Buk

16,23

19,54

20,65

22,32

23,39

23,39

Dub

18,03

21,24

22,64

24,70

26,76

26,76

Jasan

11,10

14,66

16,26

17,86

17,96

17,96

Olše

2,90

3,37

3,49

3,57

3,60

3,60

Osika

2,70

2,94

3,06

3,16

3,20

3,20

Akát

2,40

2,76

2,98

3,03

3,06

3,06

Topol

1,70

1,76

2,00

2,10

2,18

2,18

Bříza

3,00

3,26

3,44

3,61

3,77

3,77