Příloha č. 3 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

 

Číslo SKP

Typ

Účel užití haly

Kč/m3 obestavěného prostoru

Kč/m2 obestavěného prostoru

1

2

3

4

5

46.21.16.3..2

A

kulturní účely

2 055,-

 

46.21.63.1..2

B

Tělocvičny

2 029,-

 

46.21.14.2..2

C

obchod, prodejny (společné stravování)

1 996,-

 

46.21.19.9..2

D

ostatní jinde neuvedené (ostatní občanská výstavba)

2 379,-

 

46.21.13.1..2

E

průmysl (bez jeřábových drah)

1 620,-

 

46.21.13.1..2

F

průmysl s jeřábovými drahami

1 731,-

 

46.21.51.2..2

G

výrobní pro energetiku

2 311,-

 

46.21.14.4..2

H

pro dopravu a spoje

2 348,-

 

46.21.14.5..2

I

garáže (opravy, údržba)

2 124,-

 

46.21.13.2..2

J

skladování a manipulace

1 599,-

 

46.21.15.3..2

K

skladování a úprava zemědělských produktů

1 468,-

 

46.21.15.2..2

L

živočišná produkce

1 930,-

 

46.21.13.3..2

M

vodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod)

2 424,-

 
 

-

byty a nebytové prostory ve všech typech hal

-

cena ze sl.4 x 3,8

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

Standardní vybavení hal

Číslo položky

Typ haly

Konstrukce a vybavení

Popis standardu

1

Všechny typy

Základy včetně zemních prací

Běžné betonové, železobetonové popř. z prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkosti ( u podsklepených objektů i svislé)

2

A, B, C, D

Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)

Zděné tl. min. 29 cm (kromě kamenných), železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2 x opláštěná kostra s tepelnou izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm

 

E, F, G, H, I, L

Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)

Zděné tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací

 

J, K

Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)

Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 x 20 cm, oboustranně opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem,osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot

 

M

Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)

Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové monolitické a montované (tyčové a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm

3

A, B, C, D

Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)

Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým kromě spalných

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)

Jakékoliv běžného provedení

4

Všechny typy

Krov, střecha

Dřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení kromě křížových, báňových apod.

5

A, B, C, D, E, F, G, H, I, M

Krytiny střech

Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá

 

J, K, L

Krytiny střech

Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná

6

A, B, C, D

Klempířské konstrukce

Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Klempířské konstrukce

Žlaby a svody z pozinkovaného plechu

7

A

Úprava vnitřních povrchů

Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky

 

B, C, D

Úprava vnitřních povrchů

Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní obklady a úpravy podhledů z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.), neplnící akustickou či tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky

 

E, F, G, H, I, L, M

Úprava vnitřních povrchů

Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky

 

J, K

Úprava vnitřních povrchů

Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry

8

A, B, C, D

Úprava vnějších povrchů

Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané, stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo

 

E, F, G, H, I, L, M

Úprava vnějších povrchů

Vápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo

 

J, K

Úprava vnějších povrchů

Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot

9

A, B, C, D

Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)

Běžný obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a kuchyní

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)

Neuvažují se

10

A, B, C, D

Schody

Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Schody

Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracco, běžná keramická dlažba, PVC

11

A, B, C, D

Dveře

Hladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované, náplňové

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Dveře

Hladké plné nebo prosklené, kovové, náplňové

12

A, B, C, D

Vrata

Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Vrata

Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná

13

A, B, C, D

Okna

Jakákoliv zdvojená kromě plastových, dvojitá špaletová dřevěná

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Okna

Jednoduchá dřevěná nebo ocelová

14

A, B, C, D

Povrchy podlah

PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Povrchy podlah

Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba

15

A, B, C, D

Vytápění

Jakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny, elektrická přímotopná tělesa

 

E, F, G, H, I

Vytápění

Temperování lokálními topidly

 

J, K, L, M

Vytápění

Bez temperování

16

A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M

Elektroinstalace

Světelná a třífázová

 

J, K

Elektroinstalace

Světelná

17

Všechny typy

Bleskosvod

Ano

18

A, B, C, D

Vnitřní vodovod

Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody

 

E, F, G, H, I, L, M

Vnitřní vodovod

Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody

 

J, K

Vnitřní vodovod

Bez rozvodu vody

19

A, B, C, D

Vnitřní kanalizace

Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z celého příslušenství

 

E, F, G, H, I, L, M

Vnitřní kanalizace

Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a podlahových vpustí

 

J, K

Vnitřní kanalizace

Bez kanalizace

20

A, B, C, D

Vnitřní plynovod

Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Vnitřní plynovod

Neuvažuje se

21

A, B, C, D

Ohřev vody

Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT

 

E, F, G, H, I, L, M

Ohřev vody

Malé průtokové ohřívače, popř. bojler

 

J, K

Ohřev vody

Neuvažuje se

22

A, B

Vybavení kuchyní

Neuvažuje se

 

C

Vybavení kuchyní

Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní plynové nebo elektrické

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Vybavení kuchyní

Neuvažuje se

23

A, B, C, D

Vnitřní hygienická vybavení

Umyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty

WC splachovací běžného typu bez i s umývátky, pisoáry

 

E, F, G, H, I, L, M

Vnitřní hygienická vybavení

Umyvadla

WC splachovací bez umývátek, pisoáry v malém rozsahu

 

J, K

Vnitřní hygienická vybavení

Neuvažuje se

24

A, B, C, D

Výtahy (u vícepodlažních hal)

Běžné osobní,resp. nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Výtahy (u vícepodlažních hal)

Neuvažují se

25

A, B, C, D

Ostatní (individuální) - příklady

Např. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání některých prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže

 

E, F, G, H, I, J, K, L, M

Ostatní (individuální) - příklady

Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání některých prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže