Příloha č. 32 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Ceny révy vinné včetně zařízení vinic

Typy výsadeb vinné révy

Tabulka č.1

číslo položky

části výsadeb

typy výsadeb

označení výsadeb

zastoupené odrůdy

výška vedení

1

I.

intenzivní nad 1 000 m2

IES

evropské (Vitis vinifera L.)*

střední

2

IEV

vysoké

3

IMS

mezidruhového původu*

střední

4

IMV

vysoké

5

IP

podnožové

všechny

6

II.

extenzivní do 1000 m2

EZ

všechny

všechny

* odrůdy moštové i stolní

 

Část I. - základní ceny v Kč/m2 intenzivního typu výsadby révy vinné:

Tabulka č.2

položka

věk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

IES

1-10

46

53

82

94

95

111

111

111

105

99

11-20

93

86

80

74

68

62

56

49

43

37

21-30

31

25

19

13

6

4

4

4

4

4

Tabulka č.3

položka

věk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

IEV

1-10

35

41

72

82

83

97

97

97

92

87

11-20

81

76

70

65

60

54

49

44

38

33

21-30

28

22

17

12

6

4

4

4

4

4

Tabulka č.4

položka

věk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

IMS

1-10

45

52

80

90

91

101

101

101

95

90

11-20

84

78

73

67

61

56

50

44

39

33

21-30

28

22

16

11

5

4

4

4

4

4

Tabulka č.5

položka

věk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

IMV

1-10

35

40

70

78

79

93

93

93

88

83

11-20

78

72

67

62

57

52

46

41

36

31

21-30

26

20

15

10

7

4

4

4

4

4

Tabulka č.6

položka

věk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

IP

1-10

75

89

94

95

99

99

99

94

89

81

11-20

84

79

73

68

63

58

53

48

43

38

21-30

33

28

22

17

15

13

10

8

6

4

 

Část II. - základní ceny v Kč/keř extenzivního (zahrádkářského) typu výsadby révy vinné:

Tabulka č.7

položka

věk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

EZ

1-10

87

131

205

257

298

338

338

338

329

320

11-20

301

283

265

246

228

210

191

173

155

136

21-30

118

99

81

63

44

36

26

20

20

20

  1. Cenu vinice lze snížit až o 60 % v případě, že keře révy vinné jsou prokazatelně neúměrně slabého vzrůstu, poškozené nebo nemocné.
  2. Cenu intenzivního typu vinice s výsadbou evropských odrůd (položky č. 1 a 2) z prokazatelně ozdravených viruprostých sazenic lze s odůvodněním zvýšit až o 20 % .
  3. Cenu intenzivního typu vinice s výsadbou moštových odrůd, které nejsou v dané vinařské oblasti povoleny (přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce MZe č. 298/2000 Sb., ve znění vyhlášky č.228/2001Sb.) k produkci révových vín s přívlastkem [ § 6 písm. c), resp. § 9 zákona č. 115/1995 Sb.] lze s odůvodněním snížit až o 20 %.
  4. Nebude-li mít vinice s výsadbou podnožových odrůd ke dni ocenění opěrnou konstrukci, sníží se její cena o 20 %.
  5. Cenu podnožové vinice, vysázené z prokazatelně ozdravených viruprostých sazenic, lze zvýšit až o 20 %.
  6. Nejnižší cena je 4,- Kč/m2 u intenzivního typu vinice, resp. 20,- Kč/keř u extenzivního (zahrádkářského) typu výsadby révy vinné. Pod tyto limity nesmí cena vinice, upravená podle předchozích bodů 1 až 5, poklesnout.