Příloha č. 6 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení

 1. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:
 2. SKP 46.21.11

  Dům

  Chalupa

  Domek

  se šikmou nebo strmou

  střechou

  nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  podsklepený

  s jedním *) nadzemním podlažím

  se dvěma *) nadzemními podlažími

  s jedním *) nadzemním podlažím

  se dvěma *) nadzemními podlažími

  Konstrukce

  Typ

  Cena

  Typ

  Cena

  Typ

  Cena

  Typ

  Cena

  zděná

  A

  2 290,-

  B

  1 975,-

  C

  2 130,-

  D

  1 900,-

  železobetonová monolitická

  E

  2 495,-

  F

  2 140,-

  G

  2 340,-

  H

  2 065,-

  železobetonová montovaná

  CH

  2 390,-

  I

  2 050,-

  J

  2 235,-

  K

  1 975,-

  dřevěná

  L

  2 080,-

  M

  1 780,-

  N

  1 925,-

  O

  1 705,-

  *) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví

  Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady na účelové využití podkroví:

   

  Dům

  s jedním nadzemním podlažím

  se dvěma nadzemními podlažími

  a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,05

  1,040

  b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,09

  1,075

  c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,12

  1,100

  Dům

  Chalupa

  Domek

  s plochou

  střechou

  nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  podsklepený

  s jedním nadzemním podlažím

  se dvěma nadzemními podlažími

  s jedním nadzemním podlažím

  se dvěma nadzemními podlažími

  Konstrukce

  Typ

  Cena

  Typ

  Cena

  Typ

  Cena

  Typ

  Cena

  zděná

  A

  2 495,-

  B

  2 150,-

  C

  2 320,-

  D

  2 070,-

  železobetonová monolitická

  E

  2 720,-

  F

  2 330,-

  G

  2 550,-

  H

  2 250,-

  železobetonová montovaná

  CH

  2 605,-

  I

  2 235,-

  J

  2 435,-

  K

  2 150,-

  dřevěná

  L

  2 280,-

  M

  2 000,-

  N

  2 125,-

  O

  1 905,-

  Základní ceny se vynásobí koeficienty u řadových domů

  a)

  Vnitřních

  0,90

  b)

  Koncových

  0,95

  Řadový rodinný dům vnitřní je umístěn mezi dvěma rodinnými domy v řadě, která je tvořena minimálně třemi rodinnými domy. Řadový rodinný dům koncový je umístěn na konci řady tvořené minimálně dvěma rodinnými domy.

 3. Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:

Číslo položky

Typy domů, chalup a domků

Konstrukce a vybavení

Popis standardu

1

všechny

základy

běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé)

2

A, B, C, D, E, F, G, H

zdivo

zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm,

monolitický železobeton s tepelnou izolací,

jakékoliv výplňové zdivo

CH, I, J, K

zdivo

montovaný (prefa železobeton) s tepelnou izolací,

jakékoliv výplňové zdivo

L, M, N, O

Zdivo

montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací

3

všechny

stropy

jakékoliv s rovným podhledem

4

všechny

střecha

jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha

5

všechny

krytina

pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná

6

všechny

klempířské konstrukce

úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů

7

všechny kromě L, M, N, O

vnitřní omítky

vápenné štukové

L, M, N, O

vnitřní omítky

malby, tapety

8

všechny kromě L, M, N, O

fasádní omítky

vápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé

L, M, N, O

fasádní omítky

nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo

9

všechny

vnější obklady

pouze sokl z kabřince apod.

10

všechny

vnitřní obklady

koupelny, vany, WC, kuchyně

11

všechny

schody

s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím

12

všechny kromě L, M, N, O

dveře

hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové

L, M, N, O

dveře

hladké plné nebo prosklené

13

všechny kromě L, M, N, O

okna

dřevěná dvojitá špaletová nebo zdvojená

L, M, N, O

okna

dřevěná zdvojená

14

všechny

podlahy obytných místností

PVC, vlýsky, textilní krytiny

15

všechny kromě L, M, N, O

podlahy ostatních místností

keramické dlažby, PVC, teraco

L, M, N, O

podlahy ostatních místností

keramické dlažby, PVC

16

všechny

vytápění

ústřední s kotlem na tuhá paliva

17

všechny

elektroinstalace

světelný i motorový proud, pojistkové automaty

18

všechny

bleskosvod

ano

19

všechny

rozvod vody

studená a teplá

20

všechny

zdroj teplé vody

bojler, karma

21

všechny

instalace plynu

zemní plyn nebo PB

22

všechny

kanalizace

odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC

23

všechny

vybavení kuchyně

plynový sporák

24

všechny

vnitřní vybavení

vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout

25

všechny

záchod

standardní splachovací

26

všechny

ostatní

krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže