Příloha č. 7 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich
standardní vybavení

 1. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru
 2. SKP 46.21.11.4

  svislá nosná konstrukce chat

  nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  podsklepené

  Typ I

  Cena

  Typ II

  Cena

  zděná v tl. nad 15 cm

  A, B

  1 750,-

  A, B

  1 650,-

  dřevěná srubová

  C, D

  1 360,-

  C, D

  1 260,-

  dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cm

  E, F

  1 280,-

  E, F

  1 310,-

  montovaná na bázi dřevní hmoty

  G, H

  1 400,-

  G, H

  1 440,-

  dřevěná jednostranně obíjená

  I

  850,-

  I

  930,-

   

  Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

  a)

  Podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,05

  b)

  Podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,09

  c)

  Podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,12

   

  Typ A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

  B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví

  C: Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

  D: Svislé konstrukce dřevěné srubové s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví

  E: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

  F: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

  G: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

  H: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

  I: Svislé konstrukce dřevěné - jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

   

 3. Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat

Číslo po-ložky

Konstrukce a vybavení

typy

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Základy

izolované

neizolované

izolované

neizolo-vané

2

Podezdívka

jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m

3

Obvodové stěny

zděné v tl. 25-30 cm

dřevěné - srubové tl. 16 cm

oboustranně obité, zdivo do tl. 15 cm

montované na bázi dřevní hmoty

jednostr. obité

4

Stropy

jakékoliv spalné, polospalné, nespalné

dřevěné, spalné

na bázi dřevní hmoty

dřevěné spalné

5

Zastřešení

jakékoliv umožňují-cí podkroví

bez krovu neumož. podkroví

jakékoliv umožňují-cí podkroví

bez krovu neumož. podkroví

jakékoliv umožňují-cí podkroví

bez krovu neumož. podkroví

jakékoliv umožňují-cí podkroví

bez krovu neumož. podkroví

bez krovu neumož. podkroví

6

Krytina

plechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásy

plechová, asfaltové pásy

7

Klempířské konstrukce

úplné z pozink. plechu

žlaby a svody z pozinkovaného plechu

úplné z pozink. plechu

žlaby a svody z poz. pl.

8

Úprava povrchů

omítky vnitřní štukové vnější štukové, břízolit

nátěry nebo impregnace

nátěry, impregnace nebo jakákoli omítka

nátěry, nástřiky nebo omítka na pletivo

nátěry, impreg-nace

9

Schodiště

jakékoli kromě žebříkového

není

10

Dveře

dřevěné plné nebo náplňové

jakékoliv dřevěné

11

Okna

dřevěná zdvojená

dřevěná jednoduchá

dřevěná zdvojená

jedno-duchá

12

Podlahy

PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba

13

Vytápění

jakékoliv lokální

14

Elektro-instalace

světelná a motorová

světelná

15

Rozvod vody

studené i teplé

neuvažuje se

studené

neuva-žuje se

16

Zdroj teplé vody

bojler

neuvažuje se

17

Rozvod propan-butanu

ano

neuvažuje se

ano

neuva-žuje se

18

Kanalizace

z kuchyně, WC, umyvadla, příp. sprchy

neuvažuje se

z kuchy-ně, WC, umy-vadlo

z kuchy-ně

neuva-žuje se

19

Záchod

splachovací

splachovací i suchý

suchý

20

Okenice

ano

21

Vnitřní vybavení

umyvadlo, sprcha

umyvadlo

22

Ostatní

krb, mříže, vestavěné skříně, kuchyňský sporák

krb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák