Přloha č. 8 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

 1. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:
 2. SKP 46.21.19.9

  Svislá nosná konstrukce vedlejších staveb

  nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  podsklepené

  Typ

  Cena

  Typ

  Cena

  zděná v tl. nad 15 cm

  A, B

  1 250,-

  A, B

  1 140,-

  dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cm

  C, D

  1 055,-

  C, D

  1 015,-

  dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová

  E, F

  970,-

  E, F

  950,-

  přístřešky

  G

  750,-

  G

  780,-

  Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

  a)

  podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,05

  b)

  podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,09

  c)

  podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,12

   

  Typ A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

  B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

  C: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

  D: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

  E: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

  F: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

  G: Přístřešky - jakákoliv svislá pilířková konstrukce s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

 3. Standardní vybavení vedlejších staveb

Číslo po-ložky

Konstrukce a vybavení

typy

A

B

C

D

E

F

G

1

Základy

základové pásy a patky

základové patky

2

Obvodové stěny

zděné, betonové tl. 15-30 cm

zděné, betonové tl. 15-30 cm

oboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cm

jednostranně obíjené

pilířky z jakéhokoli materiálu

3

Stropy

jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu

dřevěné, popř. kovové

neuvažují se

4

Krov

jakýkoliv umožňující podkroví

bez krovu neumožňují-cí podkroví

jakýkoliv umožňující podkroví

bez krovu neumožňují-cí podkroví

jakýkoliv umožňující podkroví

bez krovu neumožňují-cí podkroví

jakýkoliv bez podkroví

5

Krytina

jakákoliv kromě měděné

6

Klempířské práce

žlaby, svody z pozinkovaného plechu

7

Úprava povrchů

jakékoliv omítky

nátěry, impregnace, popř. omítka

nátěry, impregnace

nátěr, popř. omítka pilířků

8

Schodiště

dřevěné

neuvažuje se

dřevěné

neuvažuje se

dřevěné

neuvažuje se

neuvažuje se

9

Dveře

dřevěné nebo kovové kromě svlakových

dřevěné nebo kovové

neuvažují se

10

Okna

zdvojená, popř. jednoduchá

jednoduchá

neuvažují se

11

Podlahy

betonové, dlažby

neuvažují se

12

Elektroinstalace

světelná a motorová

světelná, popř. motorová

světelná

neuvažuje se