Příloha č. 9 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

 1. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:
 2. SKP 46.21.19.9

  Svislá nosná konstrukce garáží

  nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  podsklepené

  Typ

  Cena

  Typ

  Cena

  zděná v tl. nad 15 cm, montovaná

  A, B

  1 375,-

  A, B

  1 235,-

  kovová, plechová

  C

  1 045,-

  C

  990,-

  Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

  a)

  podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,05

  b)

  podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,09

  c)

  podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

  1,12

  Typ A: Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

  B: Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

  C: Svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

 3. Standardní vybavení garáží

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

typy

A

B

C

1

Základy

základové pásy a patky

2

Obvodové stěny

zděné, betonové tl. 15-20 cm

zděné, betonové tl. 15-30 cm

kovová kostra opláštěná plechem

3

Stropy

jakékoliv, bez rozlišení druhu a materiálu

neuvažuje se (funkci plní krov)

4

Krov

jakýkoliv umožňující zřízení podkroví

bez krovu

jakýkoliv kovový bez podkroví

5

Krytina

plechová pozinkovaná, asfalt. pásy

plechová

6

Klempířské konstrukce

žlaby a svody z pozinkovaného plechu

7

Úpravy povrchů

jakékoliv omítky, spárové zdivo

nátěry

8

Dveře

jakékoliv dřevěné nebo kovové

kovové

9

Okna

jednoduchá

10

Vrata

jakákoliv standardní, roleta

plechová

11

Podlahy

betonové, dlažba

betonové

12

Elektroinstalace

světelná, popř. motorová

neuvažuje se