Orientační ocenění stavebního pozemku:

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že máme obě metody dlouho kodifikované v aplikaci MS-Excel, kde jsme je již dříve doplnili sadou rutin naprogramovaných ve scriptovací verzi Visual Basicu, rozhodli jsme se vám prozatím nabídnout tyto verze k použití. Upozorňujeme ale důrazně, že programy nejsou vybaveny žádným druhem nápovědy. Zkušení odhadci si ale jistě poradí..