Kancelář:
U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9
telefon (+420) 284 819 667
   

Ing. Vladimír Bajer

    Ing. Jiří Lokaj  

 

mobil: (+420) 603 871 488   mobil: (+420) 603 540 044  
  email: bajer@cenovemapy.cz   email: lokaj@cenovemapy.cz  

Ekonomické vzdělání jsem v minulosti uplatnil především při tvorbě automatizova- ných systémů řízení a projekčního software v jedné z největších tehdejších projekčních organizací.

Technické vzdělání jsem uplatnil v minulosti, jednak v geofyzikálním průzkumu, ve stavební praxi a předveším v projekci vodohospodářských staveb.
V roce 2000 jsem absolvoval specializační studium "oceňování podniků" na IOM při VŠE v Praze.

 
 Od roku 1987 společně pracujeme na tvorbě projekčních softwareových aplikací pro zemědělské stavby (tehdejší státní výzkumný úkol) a poté na tvorbě geografického informačního systému, nejprve určeného pro geodety, později rozšířeného do obecné podoby. Pomocí tohoto software jsme začali v roce 1993 zpracovávat pro společnost Kopprea, spol. s r. o. první verze, tzv. tržních, cenových map pražských městských obvodů 1, 2, 3, 7 a 9. Od roku 1994 jsme přešli přímo do této společnosti a stáli jsme, spolu s jejím tehdejšim ředitelem, Ing. Jiřím Kokoškou, u zrodu cenových map Neratovic a Mladé Boleslavi. Poslední z nich jsme úspěšně zpracovávali a pravidelně aktualizovali až do do roku 2012, kdy jsme zpracovali cenovou mapu platnou pro rok 2013. Od roku 2005 zpracováváme každoročně i cenovou mapu stavebních pozemků obce Horoměřice a v letech 2007, 2008 a 2013 jsme realizovali 4., 5. a 6. cenovou mapu stavebních pozemků statutárního města Mostu a 7. cenovou mapu Mostu připravujeme pro příští rok 2016. V roce 2009 jsme dokončili i první cenovou mapu obce Kyšice v okrese Plzeň a v roce 2011 jsme vytvořili 1. cenovou mapu stavebních pozemků města Klatov, platnou od 1.1.2012 do 31.12.2013. V roce 2013 jsme dále realizovali 1. cenovou mapu stavebních pozemků obce Doubravčice v okrese Kolín, platnou od 3.9.2013, poté její aktualizaci v roce 2014.

Máme tak na svém kontě úspěšnou realizaci 31 cenových map stavebních pozemků, zpracovaných v souladu se zákonem o oceňování majetku (151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), což reprezentuje celkem 34 cenových map zpracovaných na principu průzkumu realitního trhu.

Mimo to jsme se posledních deset let zabývali, v rámci práce pro znalecké ústavy, zejména tržním oceňováním movitého (stroje a zařízení, automobily, nábyteka a pod.)a nemovitého majetku, oceňováním podniků, nehmotného mjetku (např. ochranných známek, software, ale i cenných papírů (například směnek), pohledávek a jejich cesí) a podobně. Zvláštní pozornost jsme ale vždy věnovali oceňování pozemků.
Realizovali jsme samostatně nebo v rámci řešitelského týmu celou řadu ocenění pro renomované klienty nejen na území České republiky, ale i v zahraničí (například v Německu).
Jsme autory některých metodických oceňovacích postupů, sloužících pro speciální účely, například ocenění pozemků určených nebo sloužících pro malé vodní elektrárny, se zohledněním energetického potenciálu posuzované lokality.
Při své práci aplikujeme, mimo jiné, i řadu zahraničních oceňovacích postupů, jako je například tzv. investiční metoda, sloužící k oceňování stavebních pozemků v anglosaském prostředí atd.
 

Od března roku 2003 pracujeme samostatně, ale zároveň pokračujeme i ve spolupráci se znaleckými ústavy Kopprea a IOM při VŠE. Naší hlavní specializací je oceňování pozemků a především zpracování cenových map, nicméně každoročně každoročně řešíme řadu posudků z jiných oborů (viz výše).

 

 

stránka byla aktualizována

1.9.2015