Seznam příloh k vyhlášce MF č. 3/2008 Sb.

Pozn.: Veškeré přílohy jsou pořízeny ve formátu PDF


Příloha č. 1 - Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Příloha č. 2 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 3 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 4 - Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Příloha č. 5 - Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

Příloha č. 6 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za
m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 7 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

Příloha č. 8 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

Příloha č. 9 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

Příloha č. 10 - Ceny studní

Příloha č. 11 - Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Příloha č. 12 - Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

Příloha č. 13 - Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Příloha č. 14 - Koeficient polohový - K5

Příloha č. 15- Opotřebení staveb

Příloha č. 16- Míry kapitalizace pro oceňování nemovitosti a majetkových práv výnosovým způsobem

Příloha č. 17- Zatřídění nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu

Příloha č. 18 - Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění garáží porovnávacím způsobem

Příloha č. 19 - Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Příloha č. 20 - Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění rekreačních a zahrádkářských chat porovnávacím způsobem

Příloha č. 21- Úprava základních cen stavebních pozemků

Příloha č. 22- Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ

Příloha č. 23- Úprava základních cen zemědělských pozemků

Příloha č. 24 - Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů

Příloha č. 25- Úprava základních cen lesních pozemků

Příloha č. 26- Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Příloha č. 27- Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

Příloha č. 28- Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 29- Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 30 - Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

Příloha č. 31- Úprava základních cen lesních porostů

Příloha č. 32- Ocenění lesních porostů podle § 39

Příloha č. 33- Ceny lesního porostu (Kč/m2) pro skupiny dřevin při zakmenění 1,0 k ocenění lesních porostů podle § 40

Příloha č. 34- Ceny ovocných dřevin

Příloha č. 35- Ceny vinné révy včetně zařízení vinic

Příloha č. 36- Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic

Příloha č. 37- Ceny okrasných rostlin

Příloha č. 38- Koeficienty změn cen staveb - Ki

Příloha č. 39- Koeficienty prodejnosti - Kp

... na začátek ...