Příloha č. 18 k vyhlášce MF č. 640/2004 Sb.

Úprava základních cen stavebních pozemků

  1. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 1

Tabulka č. 1

Číslo položky

Důvod úpravy ceny pozemku

srážka v %

přirážka v %

1

Pozemek v obci uvedené v odstavci 1 písmeno b), d), f), h), j) vzhledem k její nevýznamnosti z hlediska geografického, hospodářského či kulturního

až do 20

 

2

Pozemek v okrajovém území obce nebo v jiných nevýhodně položených částech obce s ohledem na účel užití staveb na nich postavených nebo k jejich výstavbě určených

 

 

2.1

V hl. m. Praze2)

až do 50

-

2.2

V Brně, Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně

až do 40

-

2.3

v Českém Krumlově, Havířově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mostě, Poděbradech, Teplicích a v ostatních městech, která k 31. prosinci 2002 byla sídly okresních úřadů

až do 30

-

2.4

V ostatních obcích

až do 20

-

3

Přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch)

až do 10

-

4

Není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod

až do 5

-

5

Není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci

až do 7

-

6

Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m

až do 8

-

7

Nepříznivé docházkové vzdálenosti od zastávky veřejné dopravy

až do 5

-

8

Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach, radon aj.)

až do 10

-

9

Svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ

až do 4

-

10

Ztížené základové podmínky

 

 

10.1

- svažitost terénu přes 15 % v převažující části pozemku

až do 4

-

10.2

- hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu

až do 5

-

10.3

- únosnost základové půdy při odvozeném normovém namáhání základové půdy do 0,2 MPa a nad 0,61 MPa při výpočtové metodě mezních stavů v úrovni základové spáry

až do 5

-

11

Omezení užívání pozemku

 

 

11.1

Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím)1)

až do 5

-

11.2

Chráněná krajinná oblast2)

až do 3

-

11.3

Národní park3)

až do 3

-

11.4

Stavba pod povrchem pozemku

až do 5

-

11.5

Zátopové území obce stanovené vodohospodářským orgánem

až do 10

-

11.6

Stavební uzávěra

až do 5

-

12

Pozemek v obci uvedené v odstavci 1 písmeno b), d), f), h), j) vzhledem k její významu z hlediska geografického, hospodářského či kulturního

 

až do 80

13

Pozemek ve výhodně položených částech obce s ohledem na účel užití staveb na nich postavených nebo k jejich výstavbě určených

 

 

13.1

V hl. m. Praze2)

-

až do 200

13.2

V Brně, Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně

-

až do 150

13.3

v Českém Krumlově, Havířově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mostě, Poděbradech, Teplicích a v ostatních městech, která k 31. prosinci 2002 byla sídly okresních úřadů

-

až do 100

13.4

V ostatních obcích

-

až do 80

13.5

sportoviště a rekreační plocha

-

 

 

- velmi dobré přírodní podmínky (kvalita terénu pro konkrétní účel užití)

-

až do40

 

- velmi dobré klimatické podmínky zejména s ohledem na sezónní provoz

-

až do 30

 

- kvalita poskytovaných služeb souvisejících s využitím pozemku

-

až do 30

 

- vhodná přístupnost (příjezd, přístup)

-

až do 40

 

- kvalitní servis sportovních potřeb (opravny, půjčovny apod.)

-

až do 20

 

- bezpečnost provozu

-

až do 40

14

Pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností a dálnic, rychlostních komunikací, nebo takovou stavbou již zastavěný, např. hotely, administrativní budovy, obchodní domy, parkoviště, sportoviště a rekreační plocha apod.

-

až do 100

15

Možnost napojení na plynovod

-

až do 10

16

Pozemek určený pro sportoviště nebo takto již užívaný vzhledem k jeho významu z hlediska mezinárodního a celostátního využití

-

až do 100

Pokud se cena pozemku upravuje podle položky č. 1, 2, 12 a 13, počítají se další položky z již takto upravené ceny a nikoliv ze základní ceny uvedené v § 28 odst. 1. Použití přirážek a srážek podle položek č. 1, 2, 12, 13, 14 a 16 musí být prokazatelně zdůvodněno.

 

II. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 6

Tabulka č. 2

Číslo položky

Důvod snížení ceny pozemku

srážka v %

1

Přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch)

až do 7

2

Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m

až do 5

3

Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, výskyt radonu, hluk, otřesy, prach, aj.)

až do 4

4

Svažitý pozemek přes 15 % v převažující části pozemku orientovaný na SV, S, SZ

až do 3

5

Ztížené základové podmínky

 

5.1

Svažitost terénu přes 15 % v převažující části pozemku

5

5.2

Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu

3

6

Omezení užívání pozemku

 

6.1

Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem)1)

5

6.2

Chráněná krajinná oblast2)

3

6.3

Stavba pod povrchem pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2

3

6.4

Národní park3)

3

6.5

Stavební uzávěra

až do 5

7

Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy je více než 2,5 km

5

8

Zastavěného i příslušejícího k rekreační nebo zahrádkářské chatě v osadě, kromě chatových nebo zahrádkářských osad

až do 15

9

Zastavěného i příslušejícího k rekreační chatě s výměrou menší než 400 m2 v osadě, kromě zahrádkářských osad

až do 10

Vymezení pojmů

1) Ochrannými pásmy pro účely pol. č. 6.1. a se rozumí např.

a) ochranná pásma chráněných území, chrněných přírodních výtvorů nebo památek

b) ochranná pásma vodních zdrojů

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů

e) ochranná pásma drážní a silniční

f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikacích, civilně technických ploch a nerostných zdrojů.

2) Chráněné krajinné oblasti jsou:

Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.

3) Národní parky jsou:

Krkonošský, Šumava, Podyjí