Seznam příloh k vyhlášce MF č. 540/2002 Sb.


Příloha č. 1 - Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Příloha č. 2 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 3 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 4 - Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Příloha č. 5 - Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

Příloha č. 6 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení

Příloha č. 7 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

Příloha č. 8 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

Příloha č. 9 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

Příloha č. 10 - Ceny studní

Příloha č. 11 - Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Příloha č. 12 - Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

Příloha č. 13 - Koeficient polohový - K5

Příloha č. 14 - Opotřebení staveb

Příloha č. 15 - Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv výnosovým způsobem

Příloha č. 16 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží

Příloha č. 17 - Základní ceny za m2 podlahové plochy bytu v budovách typu J a K

Příloha č. 18 - Úprava základních cen stavebních pozemků

Příloha č. 19 - Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek

Příloha č. 20 - Úprava základních cen zemědělských pozemků

Příloha č. 21 - Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů

Příloha č. 22 - Úprava základních cen lesních pozemků

Příloha č. 23 - Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Příloha č. 24 - Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Příloha č. 25 - Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

Příloha č. 26 - Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 27 - Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 28 - Věkové hodnotové faktory fn pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

Příloha č. 29 - Úprava základních cen lesních porostů

Příloha č. 30 - Ocenění lesních porostů podle § 37

Příloha č. 31 - Ceny ovocných dřevin

Příloha č. 32 - Ceny vinné révy včetně zařízení vinic

Příloha č. 33 - Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic

Příloha č. 34 - Ceny okrasných rostlin

Příloha č. 35 - Koeficienty změn cen staveb - Ki

Příloha č. 36 - Koeficienty prodejnosti - Kp

... na začátek ...