Příloha č. 11 k vyhlášce MF č. 640/2004 Sb.

Základy ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Číslo položky

Popis

Jednotka

Předpokl. životnost

1

Vodovody SKP 46.21.41.1

     

1.1

Vodovodní přípojky - potrubí ocelové

     

1.1.1

Přípojka vody DN 25 mm

m

340

40 - 60

1.1.2

Přípojka vody DN 40 mm

m

360

40 - 60

1.1.3

Přípojka vody DN 50 mm

m

420

40 - 60

1.1.4

Zahradní vodovod DN 25 povrchový

m

150

25 - 50

1.1.5

Zahradní vodovod DN 25 podzemní

m

185

25 - 50

1.1.6

Vodovodní přípojky - potrubí plastikové

m

   

1.1.6.1

Přípojka vody DN 25 mm

m

355

45 -55

1.1.6.2

Přípojka vody DN 40 mm

m

385

45 -55

1.1.6.3

Přípojka vody DN 50 mm

m

465

45 -55

1.2

Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopem

m3 OP

3 500

40 - 60

1.3

Domácí vodárna - Darling

kus

12000

10 - 30

2

Kanalizace SKP 46.21.41.4

     

2.1

Kanalizační přípojky - potrubí kameninové

     

2.1.1

Přípojka kanalizace DN 150 mm

m

1 180

80 - 100

2.1.2

Přípojka kanalizace DN 200 mm

m

1 450

80 - 100

2.1.3

Přípojka kanalizace DN 250 mm

m

1 810

80 - 100

2.1.4

Kanalizační přípojky - potrubí plastikové

     

2.1.4.1

Přípojka kanalizace DN 150 mm

m

1 240

80 - 100

2.1.4.2

Přípojka kanalizace DN 200 mm

m

1 555

80 - 100

2.1.4.3

Přípojka kanalizace DN 250 mm

m

1 990

80 - 100

2.2

Kanalizační šachty včetně poklopu

     

2.2.1

Kanalizační šachta skružená z prefa dílců - hloubka 2,00 m

kus

7 500

80 - 100

2.2.2

dtto hloubka 3,00 m

kus

9 450

80 - 100

2.2.3

dtto hloubka 4,00 m

kus

12 500

80 - 100

2.2.4

Kanalizační šachta zděná cihelná - hloubka 2,00 m

kus

10000

80 - 100

2.2.5

dtto hloubka 3,00 m

kus

13000

80 - 100

2.2.6

dtto hloubka 4,00 m

kus

14 800

80 - 100

2.2.7

Kanalizační šachta vodotěsná betonová - hloubka 2,00 m

kus

8 900

80 - 100

2.2.8

dtto hloubka 3,00m

kus

12000

80 - 100

2.2.9

dtto hloubka 4,00 m

kus

16 600

80 - 100

2.3

Žumpy

     

2.3.1

Žumpa z monolitického i montovaného betonu

m3 OP

2 300

80 - 100

2.3.2

Žumpa zděná z cihel

m3 OP

2 150

30 - 70

2.3.3

Žumpa celoplastová osazená na bet. desku s obetonováním

m3 OP

3 620

70 - 90

2.4

Septiky z monolitického i montovaného betonu

     

2.4.1

do 15 m3 OP

m3 OP

3 500

80 - 100

2.4.2

nad 15 m3 OP

m3 OP

2 800

80 - 100

2.4.3

Septiky celoplastové osazené na bet. desku s obetonováním do 15 m3 OP

m3 OP

3 380

90 - 110

2.4.4

dtto nad 15 m3

m3 OP

3 560

90 - 110

2.5

Čistírny odpadních vod plastové na bet. desku s obetonováním vč. technologického vybavení

     

2.5.1

Pro 3 - 5 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

23 500

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

15 700

20 - 30

2.5.2

Pro 6 - 10 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

29 530

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

18 870

20 - 30

2.5.3

Pro 11 - 16 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

31 190

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

19 110

20 - 30

2.5.4

Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

66 940

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

28 690

20 - 30

2.5.5

Pro 21 - 35 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

106 740

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

43 600

20 - 30

2.5.6

Pro 36 - 50 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

127 220

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

49 480

20 - 30

2.5.7

Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

192 770

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

54 380

20 - 30

2.5.8

Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

246 240

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

65 460

20 - 30

2.5.9

Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

388 540

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

97 100

20 - 30

2.5.10

Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

392 200

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

98 100

20 - 30

2.5.11

Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

483 960

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

120 990

20 - 30

2.5.12

Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

547 230

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

136 800

20 - 30

2.5.13

Pro 310 - 350 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

648 570

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

162 150

20 - 30

2.5.14

Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

751 280

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

187 820

20 - 30

2.5.15

Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

824 440

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

206 110

20 - 30

2.5.16

Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel - stavební část

kus

843 980

50 - 70

 

dtto - technologie

kus

212 250

20 - 30

2.6

Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo obetonované

     

2.6.1

Odkalovací nádrž do 2 m3 OP

m3 OP

7 940

60 - 80

2.6.2

Odkalovací nádrž 2 m3 OP

m3 OP

4 420

60 - 80

2.6.3

Lapač tuku do 2 m3 OP

m3 OP

9 875

60 - 80

2.6.4

Lapač tuku přes 2 m3 OP

m3 OP

5 430

60 - 80

2.7

Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osazení na bet. desku

     

2.7.1

Odlučovač do 2 m3 OP

m3 OP

15 029

60 - 80

2.7.2

Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3

m3 OP

9 390

60 - 80

2.7.3

Odlučovač přes 5 m3

m3 OP

4 425

60 - 80

3

Elektrická síť SKP 46.21.43.9

     

3.1

Přípojky elektro

     

3.1.1

3fázová příp. NN pro rodinné domy

     
 

kabel Al 16 mm2 v zemi

m

140

40 - 60

3.1.2

kabel Al 4 x 16 mm2 závěs. kabelem

m

125

40 - 60

3.1.3

kabel Al 16 mm2 vzdušné vedení

m

240

20 - 40

3.1.4.

kabel Al 16 mm2 vzdušná vedení střešníková

m

280

20 - 40

3.1.5

kabel Al 25 mm2 vzdušná vedení střešníková

m

450

20 - 40

3.1.6

kabel Al 25 mm2 zemní kabel

m

195

40 - 60

3.1.7

kabel Al 50 mm2 zemní kabel

m

215

40 - 60

3.2

Trafostanice SKP 46.21.43.4

     

3.2.1

Stožárová trafostanice 110 kVA

kus

150000

20 - 40

3.2.2

Stožárová trafostanice 160 kVA

kus

170000

20 - 40

3.2.3

Kobková trafostanice 100 kVA

kus

292000

20 - 40

3.2.4

Kobková trafostanice 160 kVA

kus

308000

20 - 40

3.2.5

Kobková trafostanice 250 kVA

kus

330000

20 - 40

3.2.6

Kobková trafostanice 400 kVA

kus

365000

20 - 40

3.3

Pilíře pro elektroměry

     

3.3.1

Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyčejných cihel

m3

2 810

60 - 80

3.3.2

Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z vápenopískových cihel, nebo šamotových

m3

5 470

60 - 80

3.3.3

PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3 x 380/220 V) pro osazení přípojkové skříně SP 3

kus

5 120

30 - 50

3.3.4

dtto SP 4

kus

5 420

30 - 50

3.3.5

stto SP 5

kus

5 830

30 - 50

3.4

Skříně pro rozvody

     

3.4.1

PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3 x 380/220 V) pro osazení rozpojovací a jistící skříně, vč. skříně výšky cca 1 150 mm nad terénem a půdorysných rozměrů 750 x 300 mm

kus

6 900

30 - 50

3.4.2

dtto 950 x 300 mm

kus

9 330

30 - 50

3.4.3

dtto 1 150 x 300 mm

kus

10 920

30 - 50

3.4.4

dtto 1 440 x 300 mm

kus

12 700

30 - 50

3.4.5

dtto výšky cca 1 590 mm nad terénem 950 x 300 mm

kus

12 900

30 - 50

3.4.6

dtto 1 150 x 300 mm

kus

15 940

30 - 50

3.4.7

dtto 1 440 x 300 mm

kus

18 380

30 - 50

4

Plynovody SKP 46.21.42.3

     

4.1

Plynová přípojka do DN 40

m

305

30 - 50

4.2

Domácí regulátor

kus

3000

20 - 40

4.3.1

Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný z obyčejných cihel

m3

2 010

60 - 80

4.3.2

dtto zděný z šamotových nebo vápenopískových cihel

m3

4 100

60 - 80

4.3.3

dtto prefabrikovaný, pohledový díl do 1 m2

m3

3 780

60 - 80

4.3.4

dtto pohledový díl přes 1 m2

m3

4 270

60 - 80

5

Drenáže SKP 46.24.12.6

     

5.1.1

Drenáž z pálených trubek 65 mm

m

55

30 - 50

5.1.2

dtto 80 mm

m

142

30 - 50

5.1.3

dtto 100 mm

m

160

30 - 50

5.1.4

dtto 130 mm

m

175

30 - 50

5.2.1

Drenáže z trubek PVC 65 mm

m

40

40 - 60

5.2.2

dtto 90 mm

m

65

40 - 60

5.2.3

dtto 110 mm

m

75

40 - 60

6

Topné kanály SKP 46.21.42.2

     

6.1.1

Betonový monolitický 45/45 - 60/75 cm

m

2 015

40 - 60

6.1.2

dtto 60/75 - 90/90 cm

m

2 500

40 - 60

6.1.3

dtto 90/90 - 105/120 cm

m

3 300

40 - 60

6.2.1

Betonový prefa 70/50 cm

m

2 010

40 - 60

6.2.2

dtto 95/55 cm

m

2 200

40 - 60

6.2.3

dtto 100/70 cm

m

2 700

40 - 60

7

Potrubí tepelně izolované SKP 46.21.42.2

     

7.1

DN 40

m

120

20 - 40

7.2

DN 50

m

140

20 - 40

7.3

DN 70

m

165

20 - 40

7.4

DN 80

m

190

20 - 40

7.5

DN 100

m

235

20 - 40

7.6

DN 150

m

370

20 - 40

8

Zpevněné plochy mimo silnice a letiště SKP 46.23.11.5

     

8.1

Plochy s povrchem prašným

     

8.1.1

Škvárové tl. do 150 mm

m2

45

10 - 20

8.1.2

Škvárové tl. do 250 mm

m2

95

10 - 20

8.2

Plochy s povrchem betonovým monolitickým

     

8.2.1

tl. 10 cm

m2

235

40 - 60

8.2.2

tl. 15 cm

m2

290

40 - 60

8.3

Plochy s povrchem dlážděným

     

8.3.1

z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kameniva

m2

210

40 - 60

8.3.2

dtto do lože z MC

m2

260

40 - 60

8.3.3

z granitoidových dlaždic 30/30/4, lože z kameniva

m2

220

40 - 60

8.3.4

dtto do lože z MC

m2

270

40 - 60

8.3.5

z betonových dlaždic 50/50/6, do lože z kameniva

m2

205

40 - 60

8.3.6

dtto do lože z MC

m2

255

40 - 60

8.3.7

dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z písku

m2

150

40 - 60

8.3.8

dtto do lože z MC

m2

180

40 - 60

8.3.9

dtto do lože z MC a podkl. betonu

m2

285

40 - 60

8.3.10

z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivo

m2

295

40 - 60

8.3.11

dtto, lože z MC

m2

370

40 - 60

8.3.12

z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm, do pískového lože

m2

220

40 - 60

8.3.13

dtto, do MC, s výplní spár z MC

m2

350

40 - 60

8.3.14

z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm, spárování MC

m2

1 270

40 - 60

8.3.15

z lomového kamene s mezerami, podklad štěrkopísek

m2

65

40 - 60

8.3.16

dtto, bez mezer na MC

m2

370

40 - 60

8.3.17

dlažba z lomového kamene na MC

m2

295

40 - 60

8.3.18

zatravňovací tvárnice polovegetační

m2

340

40 - 60

8.3.19

panely silniční tl. 150 mm

m2

1 180

40 - 60

8.3.20

dlažby z cihel naplocho, pískové lože MVC nebo MC

m2

175

40 - 60

8.3.21

dtto, lože MVC nebo MC

m2

260

40 - 60

8.3.22

dtto, nastojato, pískové lože

m2

330

40 - 60

8.3.23

dtto, lože MVC nebo MC

m2

385

40 - 60

8.3.24

dlažby z dřevěných špalíků bukových do pískového lože

m2

510

40 - 60

8.3.25

dtto, špalíky dubové

m2

470

40 - 60

8.3.26

pražce impregnované do štěrkopískového lože

m2

510

40 - 60

8.3.27

Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 80 mm

m2

515

40 - 60

8.3.28

Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mm

m2

560

40 - 60

8.3.29

Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm

m2

480

40 - 60

8.3.30

Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 60 mm

m2

525

40 - 60

8.4

Plochy s povrchem asfaltovým

     

8.4.1

litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísek

m2

270

40 - 60

8.4.2

dtto, podklad kamenivo, obalovaný asfalt

m2

400

40 - 60

8.4.3

z penetračního makadamu tl. 100 mm

m2

220

40 - 60

8.4.4

z betonu asfaltového tl. 40 mm

m2

360

40 - 60

8.4.5

dtto tl. 50 mm

m2

475

40 - 60

9

Obrubníky a krajníky SKP 46.23.11.5

     

9.1

Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm do betonového lože

m

185

40 - 60

9.2

dtto z drobných 120 mm do betonového lože

m

70

40 - 60

9.3

z dlažebních kostek velkých 160 mm do lože z kameniva

m

150

40 - 60

9.4

kamenný ležatý 15 x 25, betonové lože

m

500

40 - 60

9.5

monolitický do průřezu 0,01 m2

m

160

40 - 60

9.6

dtto do 0,015 m2

m

240

40 - 60

9.7

dtto do 0,05 m2

m

350

40 - 60

9.8

betonový ABO 4-5, 8, š. 4-5 cm, do betonového lože

m

80

40 - 60

9.9

krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivo

m

100

40 - 60

9.10

obrubník chodníkový kamenný 20 x 25, stojatý, lože z betonu

m

570

40 - 60

9.11

dtto, ležatý 30 x 20

m

670

40 - 60

9.12

Obrubníky betonové - montované do průřezu 0,015 m2, lože z betonu

m

265

40 - 60

9.13

Obrubníky betonové - montované do průřezu 0,05 m2, lože z betonu

m

370

40 - 60

10

Rigoly SKP 46.23.11.5

     

10.1

Rigoly z lomového kamene do lože z kameniva

m

165

40 - 60

10.2

dtto do MC nebo betonového lože

m

230

40 - 60

10.3

z betonových desek, lože z kameniva

m

150

40 - 60

10.4

dtto, lože z betonu

m

225

40 - 60

10.5

ze žlabovek TMB, lože z kameniva

m

120

40 - 60

10.6

z monolitického betonu

m

240

40 - 60

11

Opěrné zdi SKP 46.21.64.5

11.1

opěrné zdi s kůly v. 60 cm

m

240

10 - 30

11.2

z kamenné rovnaniny

m3 OP

1 150

30 - 50

11.3

z lomového kamene

m3 OP

1 850

30 - 50

11.4

monolitické z prostého betonu

m3 OP

2 100

40 - 60

11.5

monolitické ze železového betonu

m3 OP

2 400

40 - 60

11.6

montované z prefa dílců

m3 OP

2 850

40 - 60

11.7

cihelné

m3 OP

2 330

40 - 60

11.8

z betonových váz o průměru do 400 mm - šedé

m2

810

40 - 60

11.9

z betonových váz o průměru do 400 mm - barevné

m2

920

40 - 60

11.10

z betonových váz o průměru přes 400 mm - šedé

m2

890

40 - 60

11.11

z betonových váz o průměru přes 400 mm - barevné

m2

1 035

40 - 60

12

Schody venkovní a předložené SKP 46.21.64.5

     

12.1

Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové, dlaždice apod.

m

185

10 - 30

12.2

z betonových dlaždic, podstupnice z obrubníku

m

200

10 - 30

12.3

cihelné na terén

m

215

30 - 50

12.4

betonové

m

225

40 - 60

12.5

betonové s teracem na terén

m

295

40 - 60

12.6

žulové stupně, lože z písku

m

1000

40 - 60

12.7

z lomového kamene do písku

m

190

40 - 60

12.8

Schodiště na železobetonové desce, schody betonované

m

710

40 - 60

13

Ploty SKP 46.21.64.4

     

13.1

Plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr

m2 pohl. pl.

240

10 - 30

13.1.1

Plot ze strojového pletiva potaženého plastickou hmotou na ocelové sloupky do betonových patek, sloupky s nátěrem

m2 pohl. pl.

290

20 - 40

13.2

Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr

m2 pohl. pl.

450

20 - 30

13.3

Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek, nátěr nebo omítka

m2 pohl. pl.

720

20 - 30

13.4

Plot z prefabrikovaných desek, sloupky rovněž prefa do betonových patek

m2 pohl. pl.

600

40 - 60

13.5

Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do betonových patek

m2 pohl. pl.

780

40 - 60

13.6

Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnace

m2 pohl. pl.

435

20 - 30

13.6.1

Plot dřevěný z prken omítaných na sraz na dřevěné, nebo ocelové sloupky, nátěr, nebo impregnace

m2 pohl. pl.

337

20 - 30

13.6.2

dtto s lištováním

m2 pohl. pl.

380

20 - 30

13.6.3

dtto z prken hoblovaných na sraz

m2 pohl. pl.

452

20 - 30

13.6.4

dtto s lištováním

m2 pohl. pl.

540

20 - 30

13.7

Plot zděný tl. do 20 cm, betonový základ, omítka nebo spárování

m2 pohl. pl.

790

40 - 60

13.8

dtto, ale tl. 20 - 30 cm

m2 pohl. pl.

1 135

40 - 60

13.9

dtto, ale tl. nad 30 cm

m3 OP nadzem. části

3 750

40 - 60

13.10

Plot z monolitického betonu se základy, popř. úpravou povrchu bez ohledu na tloušťku

m3 OP nadzem. části

3 500

40 - 60

13.11

Plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do patek, povrch pozinkovaný nebo nátěr

m2 pohl. pl.

645

20 - 30

13.12

Plot z vlnitých osinkocementových desek na ocelové sloupky do patek

m2 pohl. pl.

555

20 - 30

13.13

Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část výška do 200 mm

m

150

40 - 60

13.14

Podezdívka z lomového kamene, spárovaná, římsa betonová, výška do 60 cm

m

1 200

40 - 60

13.15

Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cm

m

950

40 - 60

13.16

Podezdívka cihelná tl. do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárování

m

1 300

40 - 60

13.17

Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - šedá

m

780

40 - 60

13.18

Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - barevná

m

845

40 - 60

14

Plotová vrátka SKP 46.21.64.6

     

14.1

Vrátka dřevěná včetně sloupků

kus

1 270

20 - 30

14.2

Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků

kus

1 450

10 - 30

14.3

Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků

kus

1 600

20 - 30

14.3.1

Vrátka ocelová s dřevěnou výplní

kus

1 500

20 - 30

14.3.2

Vrátka z ocelových profilů - kovářské provedení

kus

3 200

30 - 40

14.4

Vrata dřevěná včetně sloupků

kus

3 300

20 - 30

14.5

Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků

kus

3 420

10 - 30

14.6

Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků

kus

3 700

20 - 30

14.6.1

Vrata ocelová s dřevěnou výplní

kus

3 600

20 - 30

14.6.2

Vrata z ocelových profilů - kovářské provedení

kus

6 900

30 - 40

14.7

Elektrický pohon u vrátek a vrat

kus

5 800

10 - 30

15

Zemní sklep SKP 46.39.99

     

15.1

Zemní sklep zděný nebo betonový

m3 OP

1 800

40 - 60

16

Hnojiště SKP 46.39.99

     

16.1

Hnojiště cihelné, bez omítky

m3 OP

1 300

40 - 60

16.2

Hnojiště cihelné, omítnuté

m3 OP

1 420

40 - 60

16.3

Hnojiště betonové

m3 OP

1 100

40 - 60

16.4

Hnojiště z lomového kamene

m3 OP

950

40 - 60

17

Pískoviště SKP 46.39.99

     

17.1

Pískoviště s dřevěným rámem

m2 ZP

700

10 - 30

17.2

Pískoviště s betovým nebo zděným rámem

m2 ZP

1 100

40 - 60

18

Pařeniště SKP 46.39.99

     

18.1

Pařeniště s dřevěným rámem a okny

m2 ZP

825

10 - 30

18.2

Pařeniště s betonovým nebo zděným rámem

m2 ZP

1 375

40 - 60

19

Skleníky a foliovníky SKP 46.39.99

     

19.1

Skleník z ocelových profilů se zasklením a základy

m2 ZP

2 050

10 - 30

19.2

Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN)

m2 ZP

2 090

10 - 30

19.3

Skleníky zahradnické velkoplošné, obvodové stěny cihelné

m2 ZP

2 570

10 - 30

19.4

Foliovníky skružové

m2 ZP

910

5 - 10

20

Zahradní květinové jezírko SKP 46.39.99

     

20.1

Jezírko betonové se svislými stěnami, hloubka min. 50 cm

m2 ZP

2 100

40 - 60

20.2

Jezírko betonové ploché, hloubka max. 50 cm

m2 ZP

1 200

40 - 60

21

Bazén venkovní SKP 46.39.99

     

21.1

Bazén venkovní betonový nezakrytý, stěny obložené nebo nátěr, izolace

m3 OP

1 825

40 - 60

22

Venkovní záchod SKP 46.39.99

     

22.1

Záchod dřevěný bez žumpy

kus

1 800

30 - 50

22.2

Záchod zděný bez žumpy

kus

5 500

40 - 60

23

Altán zahradní SKP 46.39.99

     

23.1

Altán zahradní, dřevěná vázaná konstrukce, lehká výplň stěn, popř. pouze částečná, podlaha, střecha

m2 ZP

3 250

40 - 60

24

Udírna SKP 46.39.99

     

24.1

Udírna zděná z pálených nebo betonových cihel, omítka nebo spárování, dvířka

m3 OP

2 010

40 - 60

24.2

dtto, ale z cihel šamotových

m3 OP

4 100

40 - 60

25

Komíny samostatné SKP 46.39.99

     

25.1

Komín zděný z pálených nebo betonových cihel, popř. s vložkou, omítka nebo spárování

m3 OP

1 940

40 - 60

25.2

dtto, ale z cihel šamotových

m3 OP

3 830

40 - 60

26

Lávka SKP 46.39.99

     

26.1

Lávka dřevěná z hranolů a fošen s podlahou a zábradlím

m2 ZP

1 300

20 - 50

26.2

Lávka z ocelových válcových profilů, základy, podlaha, zábradlí, nátěr

m2 ZP

2 100

40 - 60

27

Věšák na prádlo SKP 46.39.99

     

27.1

Ocelový tvaru písmene T včetně betonových patek a nátěru

kus

590

10 - 30

27.2

Ocelový tvaru obráceného písmene U vč. betonových patek a nátěru

kus

870

10 - 30

27.3

Ocelový kruhový s centrálním sloupkem vč. betonové patky a nátěru, průměru 1 500 až 2 500 mm

kus

1 050

10 - 30

27.4

dtto, ale průměru od 2 500 do 4000 mm

kus

1 350

10 - 30

28

Klepadlo na koberce SKP 46.39.99

     

28.1

Klepadlo na koberce ocelové včetně betonových patek a nátěru

kus

900

10 - 30

29

Lavice zahradní SKP 46.39.99

     

29.1

Lavice betonová, opěradlo a sedák hoblované fošny, nátěr, osazení do zeminy

kus

750

10 - 30

29.2

dtto, ale osazení do betonových patek

kus

980

10 - 30

29.3

Lavice z ocelových profilů, sedák, popř. opěradlo z hoblovaných fošen, nátěr, osazení do betonových patek

kus

1 050

10 - 30

30

Stůl zahradní SKP 46.39.99

     

30.1

Stůl zahradní z ocelových profilů, plocha stolu z hoblovaných latí, nátěr, osazen do betonových patek

kus

2 300

10 - 30

31

Kuželna SKP 46.39.99

     

31.1

Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných hranolů, osazení do betonové patky, podlaha pod kuželky betonová, popř. s páskovou ocelí, nátěr

kus

1 950

10 - 30

32

Pergola SKP 46.39.99

     

32.1

Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen, sloupky do betonových patek, podlaha jakákoliv zpevněná

m2 ZP

1 450

10 - 30

32.2

dtto, ale tvaru písmene T

m2 ZP

1 250

10 - 30

33

Rampy SKP 46.21.64.3

     

33.1

Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m, na jedné zdi se zásypem

m

3 250

30 - 50

33.2

dtto na dvou zdech

m

4 480

30 - 50

33.3

Rampa těžká, výška min. 1,15 od urovnaného terénu, šířka od 1,51 m do 2,5 m, na jedné zdi se zásypem

m

4 040

30 - 50

33.4

dtto na dvou zdech

m

5 410

30 - 50

33.5

dtto na jedné řadě pilířů bez zásypu

m

4 590

30 - 50

33.6

dtto na dvou řadách pilířů bez zásypu

m

5 970

30 - 50

33.7

Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m na jedné řadě pilířů bez zásypu

m

2 890

30 - 50

33.8

dtto na dvou řadách pilířů bez zásypu

m

3 760

30 - 50

34

Terasy venkovní SKP 46.39.99

     

34.1

Dřevěná terasa, výška do 0,5 m nad urovnaný terén, na jedné řadě sloupků

m2

970

15 - 30

34.2

dtto výška nad 0,5 m do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě sloupků

m2

1 100

15 - 30

34.3

Terasa, výška nad 0,5 m do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupků

m2

2 320

15 - 30

34.4

dtto na dvou řadách zděných sloupků

m2

2 680

15 - 30

34.5

Terasa, výška nad 1 m do 1,5 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupků

m2

2 630

15 - 30

34.6

dtto na dvou řadách zděných sloupků

m2

3 190

15 - 30

34.7

Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m nad urovnaný terén na 2 zdech

m2

3 160

15 - 30

34.8

dtto na 3 zdech

m2

4 010

15 - 30

34.9

dtto na 4 zdech

m2

4 490

15 - 30

Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 10 odst. 2 vyhlášky, popř. podle přílohy č. 5 vyhlášky.

m = běžný metr

m3 OP = krychlový metr obestavěného prostoru

m2 pohl. pl. = čtverečný metr pohledové plochy

m2 ZP = čtverečný metr zastavěné plochy