Příloha č. 30 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Ocenění lesních porostů podle § 37

Tabulka č. 1

Zařazení bonitních stupňů (RVB) jednotlivých skupin dřevin lesních porostů (1 až 9) do skupin srovnávací bonity (01-09) v tabulkách přílohy č. 27 a hodnoty součinitele srovnávací bonity pro skupiny dřevin lesních porostů

JEHLIČNATÝCH a LISTNATÝCH

Číslo položky

Srovnávací bonita

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Součinitel srovnávací bonity

Skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH

1

Smrk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,00

2

Jedle

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,30

3

Borovice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,50

4

Modřín

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,70

5

Douglaska

1

2

3

4

5

-

-

-

-

1,30

Skupiny dřevin lesních porostů LISTNATÝCH

6

Buk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,20

7

Dub

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,25

8

Jasan

1

-

2

-

3

-

-

-

-

0,90

9

Olše

1

-

2

-

3

-

4

5

-

0,60

10

Osika

1

-

2

-

3

-

-

-

-

0,25

11

Akát

1

-

2

3

4

-

5

6

7,8,9

0,70

12

Topol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,85

13

Bříza

1

-

-

2

-

-

3

-

-

0,25

Součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin je koeficient, který vyjadřuje vztah rozdílné produkční schopnosti jednotlivých skupin jehličnatých a listnatých lesních porostů.

 

Tabulka č. 2

 

Ceny lesních porostů JEHLIČNATÝCH

 

Věk porostu

Ceny v Kč za 1 m2 porostu podle skupin srovnávací bonity

01

02

03

04

05

06

07

08

09

1-10

9,90

9,90

9,90

9,85

9,85

9,85

9,80

9,80

9,80

11-20

13,25

11,80

10,40

10,30

10,00

9,95

9,95

9,90

9,85

21-30

19,25

17,05

14,80

12,95

10,10

10,05

10,00

9,95

9,90

31-40

26,35

22,20

19,20

16,75

12,65

10,50

10,10

10,05

9,95

41-50

30,75

17,25

23,55

19,55

15,85

13,05

10,40

10,15

10,00

51-60

36,20

32,20

27,85

24,25

19,00

15,65

12,45

10,60

10,05

61-70

41,55

36,90

32,05

27,85

22,20

18,30

14,60

11,80

10,15

71-80

46,80

41,55

36,20

31,45

25,60

21,15

16,85

12,85

10,30

81-90

51,70

46,05

40,30

35,05

29,00

24,05

19,10

15,20

10,50

91-100

56,55

50,60

44,20

38,45

32,50

26,95

21,50

16,95

12,05

101-110

60,45

54,10

47,70

41,55

35,55

30,00

24,15

18,70

13,20

nad 110

61,60

55,20

48,95

42,85

36,70

31,15

15,30

19,75

14,00

 

 

 

Tabulka č. 3

Ceny lesních porostů LISTNATÝCH

 

Věk porostu

Ceny v Kč za 1 m2 porostu podle skupin srovnávací bonity

01

02

03

04

05

06

07

08

09

1-10

14,00

14,00

14,00

13,95

13,95

13,95

13,90

13,90

13,90

11-20

14,30

14,25

14,20

14,10

14,05

13,95

13,95

13,90

13,90

21-30

15,00

14,60

14,50

14,20

14,15

14,10

13,95

13,95

13,90

31-40

16,35

15,20

15,00

14,40

14,30

14,20

14,10

13,95

13,95

41-50

18,20

17,15

15,95

15,00

14,40

14,30

14,20

14,10

13,95

51-60

23,40

20,80

17,70

15,35

14,50

14,40

14,30

14,20

14,05

61-70

28,95

25,80

22,05

19,20

14,60

14,50

14,40

1430

14,10

71-80

34,80

31,05

26,80

23,25

18,10

16,35

15,75

14,40

14,10

81-90

40,90

36,75

31,90

27,80

21,95

19,20

17,45

14,50

14,15

91 -100

47,30

42,75

37,45

32,60

26,30

23,65

20,80

14,90

14,20

101-110

54,00

49,05

43,25

37,75

30,90

27,65

24,35

17,45

14,30

111-120

60,20

54,65

48,45

42,25

35,35

30,90

26,90

19,30

14,40

121-130

66,60

60,85

54,40

47,70

40,50

35,45

30,85

21,95

14,50

131-140

69,15

63,75

57,70

50,75

43,35

38,00

33,60

23,95

14,90

141-150

72,60

67,20

61,20

54,75

47,95

42,65

37,05

25,90

15,85

nad 150

73,70

68,55

62,75

56,55

49,65

44,70

39,10

27,65

17,15