Hlavní legislativní podklady pro zpracování cenových map stavebních pozemků a pro oceňování pozemků obecně


Základní legislativní normy k cenovým mapám

Nejdůležitější doplňující legislativní normy


Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.ve znění 121/2000 Sb., 237/2004 Sb., 257/2004 Sb., 296/2007 Sb., 188/2011 Sb., 350/2012 Sb., 303/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb.

Prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku:

Vzory
  Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Novela vyhlášky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků č. 344/2015 Sb.

 

Zákon o katastru nemovitostí

Zákon o cenách č. 526/1990 Sb.
Nový občanský zákoník strukturovaný pro laiky s vysvětlivkami a komentáři


Nejdůležitější obecné právní normy:

 Zdrojem informací na této stránce je
Ministerstvo vnitra ČR
,
Ministerstvo financí ČR

a dále následující vebovské servery zabývající se právními informacemi:
www.epravo.cz
www.sbirka.cz
business.center.cz

a také například
www.cuzk.cz


Pokud naleznete u některého odkazu ikonu

Acrobat Reader firmy Adobe

předpokládá se využití programu Acrobat Reader fitmy Adobe ke čtení a zobrazení příslušného souboru. Není vyloučeno použití alternativních prohlížečů dokumentů ve formátu PDF. Acrobat Reader, či jiný prohlížeš, musí být nainstalován na vašem počítači.K bezplatnému stažení je například zde:

Ikona

signalizuje, že připojený textový dokument se otevírá programem Microsoft Word, případně pomocí Open Office
a podobně.
Bezplatný kanceláŕský balík Open Office je ke stažení například zde.


Stránka byla aktualizována dne 2.1.2017